Vergi Borcumu Nasıl Taksitlendirebilirim

Vergi Borcumu Nasıl Taksitlendirebilirim

Özellikle ülkemizde vergi tahsilatının zamanında yapılması konusunda büyük sorunlar yaşanıyor. Bu durum da söz konusu vergi borçlarının ödenmesi konusunda çeşitli açılımların yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu açılımlardan biri ve hatta en önemlisi de vergi borcunun taksitlendirilmesidir. Peki söz konusu vergi borcunu nasıl ve hangi durumlarda taksitlendirebiliyoruz?

Öncelikle belirtmek gerekirse vergi borcunuzu eğer şartları sağlayabilecek bir tutara sahipse taksitlendirip ödeyebiliyorsunuz. Bu bağlamda vergi borçları belli faiz oranlarıyla 6, 9, 12, 18 ve belediye borçlarına özel olarak 36 aya kadar taksitlendirilebiliyor.

Peki, taksitlendirebileceğiniz vergiler hangisidir?

Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel İletişim Vergisi, bazı harçlar, fonlar dışındaki tüm vergiler için taksitlendirme talep edebiliyorsunuz.

Vergi Taksitlendirme Ne Zaman ve Kimler Tarafından Talep Edilebilir?

Borçlunun kendisinin yanı sıra borçtan sorumlu kanuni temsilciler, borçtan sorumlu tutulan kişiler ve özel vekâlet verilmiş olan kişiler borcun taksitlendirilmesini talep edebiliyorlar. Taksitlendirmenin zamanlaması konusunda da iki ayrı zaman söz konusudur.

Bunlardan ilkinde borcun ödenmesinden önceki her safhada borç taksitlendirilebiliyor. Bunun dışında eğer haciz söz konusuysa, taksitlendirme haczedilen mallar paraya çevrilene kadar talep edilebiliyor.

Yukarıda da belirtildiği gibi taksitlendirme süresi 6, 9, 12, 18 ve belediye borçlarında 36 ay arasında değişiyor.

Tüm bunların dışında bilinmesi gereken bir diğer konu da taksitlendirilen borçlar için nelerin teminat olarak kabul edildiğidir. Hiç şüphesiz bu teminatların başında para geliyor.

Bunun dışında bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektuplarını, Hazine Müsteşarlığı’nca verilen Devlet İç Borçlanma Senetleri’ni ve üçüncü şahıslar tarafından ilgililer lehine gösterilen vergi dairelerince haczedilmiş olan mallar ve gayrimenkuller söz konusu teminatlardandır.

Taksitlendirilen vergi borçları konusunda borcum yoktur yazısını elde etmek için söz konusu borcun %10’unun ödenmesi ve bunun yanında vadesi geçmiş bir borcun bulunmaması gerekiyor.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesi 6552 sayılı İş Kanunu ile sağlanıyor. Söz konusu bu yasa ile kredi kartı ile de vergi borcunu taksitlendirilebiliyor ve eğer kredi kartı ile taksitlendirme yapılırsa haciz de kalkmış oluyor. Bunun dışında kredi kartı kullanılmadan yapılan taksitlendirmelerde ise ödenen tutar haczedilen mal varlığından düşülüyor.

Son olarak vergi borcu taksitlendirildikten sonra söz konusu taksitlerin ödenmemesi durumunda ne olur? Sorusuna cevap vermekte fayda var. Söz konusu yasa bu konuda bir senede 2 taksit ödememe/geciktirme hakkı veriyor.

Vergi borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden ulaşılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu