2023 Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Maaşları Ne Kadar?

Tıbbi görüntüleme teknikeri maaşları hastaneden hastaneye değişiklik gösterir. Devlet hastanesinde çalışan tıbbi görüntüleme teknikeri maaşları, özel hastanelere kıyasla daha fazladır. Özel hastanelerde işe başlayan tıbbi görüntüleme teknikeri asgari ücretle işe başlar. Tıbbi görüntüleme teknikeri maaşları 2023 yılı için devlet hastanelerinde en düşük 6.429 TL’dir. Bu maaşın içinde aile yardım parası dahildir. Tıbbı görüntüleme teknikeri çalışanlarının aldığı ek ödemeler ile birlikte maaşları ortalama 8000 TL civarındadır. Tıbbi görüntüleme teknikerleri yıpranma payından yararlanır dolayısıyla emeklilikleri erken olur.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Özel Hastane Maaşları Ne Kadar?

Tıbbi görüntüleme teknikeri özel hastane maaşları her hastanede değişiklik gösterir. Devlet hastanelerine göre kıyaslandığında tıbbi görüntüleme teknikerleri özel hastanelerde daha düşük maaşlarla çalışırlar. KPSS sınavında atanamayan tıbbi görüntüleme teknikerleri özel hastaneleri tercih edebilir. Özel hastanelerde çalışacak tıbbi görüntüleme teknikerleri deneyimine, öğrenim gördüğü yere ve seviyesine göre maaşları 6000 TL’ye kadar çıkabilir. Deneyimsiz kişiler asgari ücretle işe başlarlar. Aldıkları primde maaşlarına göre belirlenir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Aile Yardım Parası Ne kadar?

Tıbbi görüntüleme teknikeri aile yardım parası alabilir. Aile yardım parası almak için tıbbi görüntüleme teknikerinin eşinin işsiz olması veya çocuğunun olması gerekir. Aile yardım parasında hem eşi işsiz olan hem de çocuklu olan tıbbi görüntüleme teknikerleri iki yardımdan da faydalanma hakkına sahiptir.2023 yılında yardım paraları şu şekildedir;

 • Eşi çalışmayan tıbbi görüntüleme teknikeri 535 TL aile yardım parası alır.
 • 0 ila 6 yaş arasında çocuğu olan tıbbi görüntüleme teknikeri 117 TL çocuk yardımı alabilir.
 • 6 yaşını doldurmuş çocuğu olan tıbbı görüntüleme teknikerleri 58 TL çocuk yardım parası alabilir.

Tıbbi görüntüleme teknikeri aile yardım paraları her yıl değişim gösterir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Nöbet Parası Ne Kadar?

Tıbbi görüntüleme teknikerleri belirli şartlar altında nöbete kalabilirler. Tıbbi görüntüleme teknikerleri sağlık söz konusu olduğundan verilen sınır dışında nöbete kalamazlar. Nöbet parası kişinin çalıştığı yıla göre veya çalıştığı yere göre artık veya azalış gösterebilir. Nöbete kalmak isteyen teknikerlerin tıbbi görüntüleme teknikeri nöbet parası ortalama şu şekildedir;

 • 1 saatlik nöbet ücreti 21 TL
 • Özellikli birimler nöbet ücreti 31 TL
 • Dini bayramda 1 saat nöbet ücreti 26 TL
 • Dini bayramda özellikli birimlerde nöbet ücreti 39TL olarak belirlenmiştir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Maaşları Nasıl Hesaplanır?

Tıbbi görüntüleme teknikeri maaşı hesaplanması yapılırken bazı durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Maaşı etkileyen nedenlerden bazıları şunlardır,

 • Hizmet yılı fazla olan tıbbi görüntüleme teknikeri maaşları artar.
 • Kişinin öğrenim durumu maaşı etkiler
 • Devlet kurumlarında olan kişilerin döner sermayeden dolayı maaşları değişkenlik gösterebilir.
 • Mesai yapan tıbbi görüntüleme teknikerinin mesaisi maaşını etkiler.
 • Aile yardım parası kişinin durumuna göre olduğundan bu da maaşı etkileyen faktörlerden biridir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tıbbi görüntüleme teknikeri iş başvurusu yapmak için internet üzerinden iş ilanlarının yayınlandığı sitelerden faydalanabilir. Tıbbi görüntüleme teknikeri iş başvurularını, çalışılmak istenilen hastane veya sağlık kuruluşlarının resmi siteleri üzerinden de gerçekleştirilebilir. İstenilen evraklar başvuru yapılacak sitenin başvuru formuna yüklenir ve başvuru işlemi gerçekleşir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Çalışma Şartları Nelerdir?

Tıbbi görüntüleme teknikerleri çalışma şartları kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir.Genel olarak Tıbbi görüntüleme teknikerleri çalışma şartları şu şekildedir;

 • Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak çalışan kişiler hastane içerisinde başka işler için kullanılamazlar.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerlerine gece uykularını ihlal edecek herhangi bir iş verilemez.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri işe başlamadan önce ve her yıl düzenli bir şekilde muayene olmak zorundadırlar.
 • Tıbbi görüntüleme teknikeri yıllık muayeneleri ilgili idare tarafından yaptırılır.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri kanunen verilen sınır dışında çalışamaz.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri çalışma şekilleri vardiyalı olarak düzenlenebilir.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerlerinin radyasyon iznine çıkması zorunludur.
 • Makinelerin performans hakimiyeti ve kalibrasyonu ile alakalı usulleri geliştirmeden ve uygulamadan, kullanılan otomasyon sisteminden, emniyet ve sterilizasyon standartlarını belirleme ve uygulamadan sorumludurlar.

Bu şartları kabul eden kişiler tıbbi görüntüleme teknikeri iş başvurusunda bulunabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikerinde Aranan Nitelikler Nelerdir?

Tıbbi görüntüleme teknikerlerinde aranan nitelikler şu şekildedir;

 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri, görüntüleri doğru alabilecek dikkat becerisine sahip olmalıdır.
 • Teknik ekipmanları kullanabilecek bilgiye sahip olmalıdır.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri hastaları doğru bilgilendirmeli ve hasta ile iyi bir iletişim içerisinde bulunabilecek kişiler olmalıdır.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri tomografi ve Röntgen cihazlarının kullanımına hâkim olmalıdır.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerlerinin MR bilgisi ve tecrübesi olmalıdır.
 • Tıbbi görüntüleme teknikeri iş birliği ve takım çalışmasına yatkın olmalıdır.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerinin vardiyalı sisteme uyum sağlayabilmesi için esnek zamanın olması gerekir.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri uzun süre ayakta kalabilecek fiziki şartlara uygun olmalıdır.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerlerinin işi yapmalarını engelleyecek herhangi bir göz, el , bacak ve benzeri engelleri bulunmamalıdır.
 • Erkek tıbbi görüntüleme teknikerlerinin askerliğini bitirmiş veya askerlikle ilişiği kesilmiş olmalıdır.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri el becerisi ve hızlılık gerektiren işlere yatkın olması gerekmektedir.

Bu niteliklere sahip kişiler tıbbi görüntüleme teknikeri iş başvurusunda bulunabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Çalışma Saatleri Nelerdir?

Tıbbi görüntüleme teknikeri çalışma saatleri hastaneden hastaneye değişiklik gösterir. Tıbbi görüntüleme teknikerleri vardiyalı olarak çalışır. Tıbbi görüntüleme teknikerleri çalışma saatleri günde 7 saat olmak üzere haftada 35 saattir. Bu süreler içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen radyasyon dozu limitleri dikkate alınır. Belirlenen limitin aşılmaması için gerekli önemler alınır. Genel olarak tıbbi görüntüleme teknikeri çalışma saatleri şu şekildedir;

 • Devlet hastanesinde çalışan tıbbi görüntüleme teknikerleri sabah 08:00 ila akşam 16:00 arası görev alır.
 • Özel Hastanelerde çalışan tıbbi görüntüleme teknikerleri saat sabah 08:00 ila akşam 17:00 saatleri arasında görev alır.
 • Vardiyalı sistemde çalışan tıbbi görüntüleme teknikeri saatleri sabah 08:00 ile 16:00 arası, 16:00 ila 24:00 arası ve 24:00 ila 08:00 arası olmak üzere 3 vardiyadan oluşur.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Görevleri nelerdir?

Tıbbı görüntüleme teknikeri görevleri şu şekildedir;

 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri doktorun işlem yaptığı radyoloji tetkiklerini uygular.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri uygulanacak işlemle ilgili hastaları bilgilendirir.
 • Radyoaktif akıntının saklanmasını veya imha edilmesini sağlamak için görev alabilirler.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri cihazların bakım ve onarımından sorumludur.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri çekilen tetkiklerin kalitesi kontrol eder.
 • Doktor kontrolünde radyopak madde enjeksiyonlarını gerçekleştirirler.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri yapılan işlemleri kayıt altına alır ve arşivleri düzenler.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri makinelerde bulunan eksik sarf malzemelerini tamamlar.
 • Görüntülerin ilgili birime aktarılmasını sağlarlar.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri hastanelerde ilgili uzmanın asistanlığını yapar.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri kullanılacak iş ortamını sürekli hazır halde bulundurmakla sorumludur.
 • Tıbbi görüntüleme teknikerleri uzman kontrolünde radyonüklid ve floroskopi

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Nerelerde Çalışabilir?

Tıbbi görüntüleme teknikeri çalışma alanları şunlardır;

 • Araştırma hastaneleri
 • Şehir hastaneleri
 • Özel tıbbi görüntüleme merkezlerinde tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev yapabilirler.

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Emekli Maaşları Ne Kadar?

Tıbbi görüntüleme teknikeri emekli maaşı 2023 yılı için ortalama yatırılan prim için 3500TL olarak belirlenmiştir. Tıbbi görüntüleme teknikerleri yıpranma payından dolayı erken emekli olurlar. Tıbbi görüntüleme teknikeri emekli maaşları yatırılan primlere göre değişiklik gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu