Şirkette Vergi Yönetimi Nasıl Olmalı?

Şirkette Vergi Yönetimi Nasıl Olmalı

Her şirket resmi olarak kurulduktan sonra bazı vergilere tabii tutulur. Fakat öncesinde şirket adına yapılan her işlem örneğin; personel alma, demirbaş temin etme gibi aşamalarda da belirli vergisel prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürlerin tamamıyla ilgilenen kişiler ise şirket muhasebecisi ya da şirket finansman ekibidir.

Vergi yönetimi işleminde öncelikle şirketin ortaklık durumuna bakılır. Yani şirket sahiplerinin tüzel veya özel kişilikler olup olmadığı araştırılır. Anonim ya da limitet olan şirketler için de ayrı vergi yönetimi planlamaları gerçekleşmektedir.

Şirkette vergi yönetimi kesinlikle ortakların sermaye hisse oranları baz alınarak oluşturulur. Bu bağlamda vergi ödemeleri gerçekleştirilir ve düzenli vergi ödemeleri yapılır.

Limited şirketler kazançları kapsamında devlete ‘kurumlar vergisi’ adı altında bir vergi ödemesi yaparlar. Limited şirketin mali karının %20’si oranında ödenen bir vergi türüdür.

Ayrıca Kurum Geçici Vergi Ödemesi olarak adlandırılan ve her 3 ayda bir olarak düzenli ödenmesi gereken bir vergiye de tabii tutulmaktadır. Ayrıca limited şirketler Katma Değer Vergisi adı altında herhangi bir vergi ödemezler. Bu vergi için sadece aracı görevi görürler. Örneğin; çalıştırılan her bir personel için ödenen maaştan belli bir oranda vergi kesintisi yapılır.

Bunun dışında, mal satarken de fiyat belirleme politikası aşamasında fiyatlara Katma Değer Vergisi adı altında, fiyat üzerinden belirlenen bir oranla vergi eklentisi yaparlar. Vergi eklentisinin oranı genel olarak %8 üzerinden yapılır. SGK prim vergisi; personel maaşından kesilir ve kiralanan her bir iş yeri için vergi oranında kiraya eklentiler yapılır.

Katma Değer Vergisi olarak adlandırılan KDV, genel olarak tüketiciyi etkileyen bir vergi türüdür. Şirketler bu bağlamda vergi toplarlar ve her ay olmak üzere Katma Değer Vergisi Beyannamesi verirler. Eğer bir ay içerisinde KDV olarak toplanan para, KDV olarak ödenen paradan fazla ise vergi Gelir İdaresi tarafından tahsil edilir. Fakat tam tersi bir durum söz konusu ise alacaklı olan taraf için KDV bir sonraki aya devredilir.

Şirketlerin Ödemekle Yükümlü Olduğu Vergiler

Tüm bu vergiler dışında limited şirketlerin ödemekle yükümlü olduğu vergiler; Damga Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi ve ÖTV Beyannamesi’ de bulunmaktadır. Bu beyannameler çeşitli planlamalar ve hesaplamalar doğrultusunda belirli oranlarla sınırlandırılarak ödeme gerektiren vergi çeşitleridir. Genellikle beyannamelerde bildirilmek zorunda olunan paralar kapsamında ödenen vergileri kapsar.

Şirketlerin vergi yönetimi kapsamına dâhil etmediği birtakım farklı ödemeleri de mevcuttur. Bunlara; çalışanlar için İşsizlik Sigortası Primleri örnek gösterilebilir. Şirkette vergi yönetimi belli prosedürler çerçevesinde uzman kişiler tarafından doğru bir şekilde yapılmalıdır. Her ne şirketi olursa olsun devlete ödemekle yükümlü olunan vergiler zamanında ödenerek takip edilmelidir. Aksi halde vergisel borçlar sebebi ile itibarı düşük şirketlerin sayısının da artmakta olacağı söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu