İşe Giriş Bildirgesinin Verilmesi

İşe giriş bildirgesi, işe giriş yapacak olan sigortalı için işveren tarafından SGK’ya yapılan bildirimdir. Bu bildirimde işe girecek olan kişi, bilgileri, işe ne zaman gireceği gibi huşular yer almaktadır. Bu bildirge işveren tarafından SGK elektronik sistemi olan e-bildirge yoluyla yapılmalıdır. Bildirgenin posta kanalıyla gönderilmesi ya da Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine gidilerek verilmesi de mümkündür. Ancak bu yöntemler usulüne göre yapılan bir bildirim sayılmaz ve işveren idari para cezasına maruz kalabilir.

İşe giriş bildirgesi mutlaka e-bildirge üzerinden verilmelidir. Yalnızca bu usulde işveren sorumluluktan kurtulacaktır. Diğer yollarla bildirge verilmesi halinde sorumluluk işveren, kurum, kuruluş ya da işçiye yani SGK dışındaki kişilere ait olacaktır.

SSK İşe Giriş Bildirgesi

2006 öncesinde sigortalılar için 4A (işverene bağlı çalışanlar), 4B (bağımsız çalışanlar) ve 4C (devlet memurları) ayrımı bulunuyordu. 4a kapsamında çalışanlar SSK, 4b kapsamında çalışanlar BAĞ-KUR, 4c kapsamında çalışanlar ise Emekli Sandığı kapsamında sigortalı oluyorlardı. Bu ayrım halen devam etse de  artık tüm bu sigortalılar SGK çatısı altında birleştirilmiştir ve tek elden işlemler yürütülmektedir. Bu nedenle 2006 öncesinde söz konusu olan SSK işe giriş bildirgesi artık SGK işe giriş bildirgesi olarak anılmaktadır.

Eskiden SSK çalışanı olarak bilinen kişiler şimdi 4A kapsamında hizmet verenlerdir. Bu kişiler bir hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışan kişilerdir. Bu kişilerin sigortası işveren tarafından yatırılmaktadır. Bu nedenle sigortalının işe giriş çıkışları, iş kazası gibi huşular işveren tarafından SGK’na bildirilmelidir.

İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilmeli

5510 sayılı Sosyal Güvenlik yasasına göre, sigortalının işe giriş bildirgesi en geç, kişinin çalışmaya başladığı tarihten bir gün öncesinde verilmelidir. Bu belgenin amacı kişilerin sigortasız olarak çalışmasını önlemek, prim gün sayısının eksik bildirilmesini önlemek gibi sigortalıyı korumaya yönelik hususlardır.

SGK işe giriş bildirgesi işveren tarafından elektronik ortamda SGK’ya verilmektedir. Bildirge verildikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda barkod üretilmektedir. Bu barkodun bir nüshası işçiye verilirken, diğer nüshası ise işveren tarafından işçiye ait olan dosyaya eklenir. Eğer ki işyerinin bağlı olduğu SGK elektronik altyapıya sahip değilse, istisnai olarak bu işlemler kağıt üzerinde yapılabilir. Bu durumda da işçi ve işveren buna ilişkin belgeleri muhafaza etmelidir.

Tarım işlerinde çalışan kişilerin işe giriş bildirimi Ziraat Odası tarafından yapılmalıdır. O yerde Ziraat Odası yoksa da Tarım il ya da ilçe müdürlükleri bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimler ilgili meslek kuruluşuna kaydın yapılmasını müteakip 30 gün içinde yapılmalıdır. Bildirim internet üzerinden ya da elektronik olarak yapılacağı gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da yapılmaktadır. Ancak elektronik bildirim yapılması mümkünse, bildirim elektronik olarak yapılmalıdır.

İşe Giriş Bildirgesi Formu

İşveren tarafından e-bildirge sistemine giriş yapıldıktan sonra işe giriş bildirgesi doldurulması gerekir. Bu bildirgede yer alan hususlar şekillerde doldurulabilir:

Sigortalı kişinin sosyal güvenlik sicil numarası hanesine sigortalı olarak işe başlayacak olan kişinin TC kimlik numarası yazılmalıdır. Eğer çalışan yabancı uyruklu ise bu numara SGK tarafından verilecektir. SSK işe giriş bildirgesi kişinin sigortasının başlaması için gereklidir.

Bildirgede bulunan “belgenin mahiyeti” hanesinin yanında “ilk” ya da “tekrar” olarak iki kutucuk bulunur. Bu ifadeler sigortalı olarak işe başlayacak kişinin ilk kez mi sigortalı olacağı, yoksa tekrardan mı sigorta başlatılacağı anlamına gelmektedir. İlk kez sigortalı olacak kişiler için devlet, işverene teşvik vermektedir. Bu nedenle bu husus önemlidir.

Formun Doldurulmasında Dikkat Edilecekler

Belgede bunlara benzer pek çok hususta bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler işçi ve işveren işbirliği ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasından işveren ve işçi sorumlu olacaktır. eğer bildirgede eksik ya da yanlış hususlar varsa işleme konulmayacaktır. Bu durumdan doğacak zararlardan ise işveren, işçi, kurum vs. sorumlu olacaktır ancak SGK’na bir kusur atfedilemez.

İşveren bildirgeyi vermek için SGK e-bildirge platformuna şifre ile giriş yapılarak internet üzerinden SGK işe giriş bildirgesi verebilecektir. Bu bildirgenin elektronik ortamda ve süresinde verilmesi usul açısından çok önem arz etmektedir. Aksi takdirde işveren ve işyeri idari para cezasına muhatap olabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu