SGK İş Kazası Bildirimi

Sigortalı çalışan kişilerin iş kazası geçirmesi halinde derhal o yerdeki kolluk kuvvetlerine haber verilir ve kazadan sonra da SGK’ya bildirimde bulunulur. İş kazası, kanunda tanımlanmıştır ve belirli şartları sağlayan kazalar iş kazası olarak kabul edilmiştir. Buna göre 5510 sayılı kanunda belirtilen şu şartlar bir kazanın iş kazası sayılması için kriterlerdir:

  • Sigortalı çalışanın işyerinde bulunduğu sırada kaza meydana gelmelidir.
  • İşverenin yürüttüğü iş sebebiyle sigortalı kendi adı ve hesabına bağımsız çalışıyorsa, bu iş sırasında meydana gelen kaza olmalıdır.
  • İşverene bağlı olarak çalışan sigortalı; iş nedeniyle iş yeri dışında bir yere gönderilmişse, çalışan asıl işini yapmıyor olsa da iş kazasıdır.
  • Emziren sigortalı çalışanın çocuğunu emzirmek amacıyla ayrılan zamanda yaşadığı kaza, iş kazasıdır.
  • Sigortalı, işverenin sağladığı taşıtı kullanarak işyerine gidip geliyorsa ve bu taşıttayken kaza gerçekleşmişse iş kazasıdır.

Yukarıdaki olaylar yaşandığı sırada iş kazası oluşmuştur. Kişiyi olay anında, sonrasında, hatta uzun vadede fiziksel veya psikolojik özre uğratan olaylar iş kazası olarak kabul edilir.

Kimler İş Kazası Geçirmiş Sayılır?

Kişinin iş kazası geçirmiş sayılması için sigortalı çalışıyor olması gerekir. Ancak sigortalı çalışmamasına rağmen iş kazası ya da meslek hastalığı sigortası olanlar ile aday çırak, çırak gibi meslek eğitimi gören kişiler bu haklardan yararlanabilir. Çünkü bu kişiler için sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir.

İş Kazası Bildirimi ve Süresi

İş kazası yaşanması halinde işveren derhal kolluk kuvvetlerine haber verirken, şu şekillerde iş kazası bildirimi yapmalıdır:

Türkiye ile sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelerde işveren iş üstelenmişse ve orada çalışmak üzere sigortalı işçi götürmüşse; bu kişilerin geçirdiği iş kazası için 3 iş günü içinde kuruma başvuru yapılmalıdır.

4b kapsamında sigortalı olarak çalışan iş kazası geçirmişse, çalışan bizzat bir ayı geçmemek üzere rahatsızlığının geçmesinden itibaren 3 iş günü içinde bildirimde bulunmalıdır.

Tarım ya da orman işlerinde süresiz çalışan sigortalı iş kazası geçirirse, işçi ya da işveren tarafından 3 iş günü içinde kuruma bildirilmelidir.

İş kazası bildirgesi internet, posta yoluyla ya da bizzat SGK’ya bildirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu