Personel Habersiz İşe Gelmedi mi?

Personel Habersiz İşe Gelmedi mi?

İşletmelerde mazeretsiz bir şekilde işe gelmeyen personeller hakkında iş akdinin feshine varan birçok yaptırım uygulanabiliyor. Her ne kadar kanunlar işverene habersiz işe gelmeyen personel hakkında derhal iş akdinin feshi hakkını verse bile, usulüne uygun şekilde yapılmayan hatalı fesih işlemleri işvereni kıdem veya ihbar tazminatı ödemek zorunda bırakabiliyor.

Bu sebeple özellikle şirketlerin insan kaynakları departmanları, yasal süreç hakkında bilgili kişilerden oluşmalı ve kanunlarda yapılan değişiklikler güncel bir şekilde takip edilmelidir. Aynı zamanda kanunlara aykırı bir şekilde iş akdinin fesih edildiğini düşünen çalışanlar da Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvurarak İş Mahkemesinde dava açarak haklarını arayabiliyorlar.

Personel Kaç Gün Mazeretsiz Bir Şekilde İşe Gelmeyebilir?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25.nci maddesi 2. fıkra G bendindeki bilgiler, bu konu hakkındaki tüm soruların cevabını içerir niteliktedir. Kanundaki bu maddeye göre personel işverenden izin almadan veya haklı bir mazereti olmadan art arda 2 gün, aynı ay içinde tatil günlerini takip eden 2 gün veya aynı ay içinde farklı günlerde bile olsa toplamda 3 gün habersiz devamsızlık yaparsa işverene iş akdini fesih hakkı doğuyor.

Ancak yakın bir zamanda mazeretsiz bir şekilde bir gün işe gitmeyen bir personel işveren tarafından işten çıkarılmış ve açtığı mahkeme sonucunda yeniden işe alınmıştı. Daha sonra Yargıtay davayı bozarak 1 gün dahi olsa işe mazeretsiz gitmemenin iş akdinin feshine sebep olabileceğine hükmetmiş ve personel yeniden işten çıkarılmıştı. Bu durumda konuya farklı bir boyut kazandırdı ve son dönemde bu konu hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Her Mazeretsiz Devamsızlıkta Personelin İş Akdi Feshedilebilir mi?

Yasal kanunlar, her mazeretsiz devamsızlıkta işverene personelin iş akdini feshetme hakkı tanımıyor. Eğer personel haklı bir gerekçe ile işe gelmediyse, işveren öncelikle işe gelmeme sebebini araştırıp tutanak tutmalı ve personelin ifadesini alarak hareket etmelidir.

Personelin kendisinin veya birinci derece yakınlarının sağlık sorunları, ölümü ve herhangi bir konuda tanıklık veya bilirkişilik yapması gibi haller, personelin işe devamsızlığını haklı kılan nedenler olarak kabul ediliyor.

Ayrıca personel mazeretsiz bir şekilde işe gelmediği günler için sağlık raporu aldığı ve bu raporun sahteliği ispatlanamadığı durumlarda da haklı sayılıyor ve işverene herhangi bir yaptırım hakkı tanınmıyor.

Mazeretsiz Devamsızlıkta İş Akdi Fesih Süreci Nasıl İşler?

Her şeyden önce, ileriki zamanlarda ispat konusunda sorun yaşamamak için yapılacak olan iş akdi feshi işlemleri noter aracılığı ile yapılmalıdır. İş akdi feshinin muhataplara 6 iş günü içinde ulaştırılması gerektiği için notere yapılacak olan tebligat alo posta yöntemi ile yapılmalıdır. Bu durumda personel haklı bir mazeret öne süremez ise kıdem tazminatı alamaz. Ancak haklı bir mazeret ile işverenin karşısına çıkarsa kıdem tazminatını alabilir. En önemlisi de bu işlemler sonuçlanmadan personel bir dakika dahi çalıştırılırsa işveren bu işlemden vazgeçmiş sayılır ve bir daha fesih işlemini gerçekleştiremez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu