2023 Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Öğretmenlerin aylık maaş miktarları 6 bin Türk lirası civarındadır. 2023 yılında yapılan zam ile beraber en düşük öğretmen maaşı 6 bin 354 Türk lirasına yükseltilmiştir. En yüksek öğretmen maaşı ise çalışılan yer ve görevlere göre değişmekle birlikte 8 bin Türk lirasına kadar maaş alınabilmektedir. Öğretmen maaşı 2023 yılının ilk altı ayı için yükseltilmiş olup ikinci altı ay için ne kadar zam yapılacağı henüz belli değildir.

Yapılan ilk zam ocak ile temmuz aylarını kapsamaktadır. Haziran ayı itibari ile yeni zam oranı belli olacak ve buna göre ikinci altı aya dair ödemeler başlatılacaktır. Öğretmenlerin maaşlarını etkileyen en önemli unsur kıdem ve çalışma süresidir. Çalışma süresine bağlı olarak kıdem de yükselir ve böylelikle daha yüksek maaş alınabilir.

4/1 Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

15 yıllık öğretmen maaşı da 2023 yılında zamlanmıştır. Yüzde 20’den fazla zam yapılmıştır ve bu zam ile ortaya çıkan yeni maaş miktarı aylık olarak belirlenmiştir. Aylık öğretmenlere ödenen maaş 7 bin 473 Türk lirasıdır. Meslekte 15 yıldır çalışan kişiler için geçerli olan bu maaş oranı, kıdem ve çalışma süresi arttıkça yükselmeye devam edecektir. Ayrıca deneyim ve çalışma koşulları da memurların aldıkları maaşları etkilemektedir. Prim ve ikramiyeler de memurlara devlet tarafından düzenli olarak ödenir. Bu neden ile çoğu öğretmenin aldığı maaş belirtilen net tutardan daha yüksek olabilmektedir. Belirtilen bu ücret devlet okullarında çalışan öğretmenler için geçerlidir.

1/1 Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

22 yıllık öğretmen maaşı 7 bin 954 Türk lirasıdır. 22 yıldır öğretmen olarak çalışan bir kişinin alacağı en yüksek maaş miktarı bu şekilde belirtilmiştir. Bu oranlar devlet okulları için geçerli olup özel okullarda öğretmen olarak çalışan kişilerin aldıkları maaşlar yükselebilmektedir. Deneyim arttıkça maaş üzerine eklenir ve böylelikle daha yüksek maaş almak mümkün hale gelir. Öğretmen maaşı almak isteyen kişilerin öncelikle öğretmen olmak için belirli şartları yerine getirmesi önemlidir.

9/1 Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

9/1 öğretmen maaşı 6 bin 343 Türk lirasıdır. Meslekte en düşük ücretlerden birini alan bu kademedeki öğretmenlerin meslekteki yılları arttıkça alacakları maaşlar da yükselecektir. 9/1 kıdeminde çalışan tüm devlet memurları aynı ücreti almaktadır.

3 Yıldır öğretmen Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?

8/1 öğretmen maaşı 7 bin Türk lirası maaş almaktadır. Farklı kaynaklar incelendiği zaman alınan maaşın evlilik ve çocuk sayısına göre de değiştiği görülmektedir. Devlette çalışan kişiler eğer memur konumunda ise çocuk sayıları ve medeni durumlarına göre daha yüksek maaş alabilmektedir. 8/1 kıdeminde çalışan bir öğretmenin aldığı maaş oranı ise 7 bin 73 Türk lirasıdır.

5 Yıldır Öğretmen Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?

8/3 öğretmen maaşı 7 bin 86 Türk lirası olarak belirlenmiştir. 2023’de yapılan zam sadece belirli bir kıdemi değil tüm kıdemleri etkilemiştir. 2023’nin ilk 6 ayı için geçerli olan bu zam oranlarından tüm devlet memurları yararlanmaktadır.

10 Yıldır Öğretmen Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?

6/2 öğretmen maaşı meslekte çalışma süresi arttığı için maaşı da artan grupta yer alır. 10 yıldır öğretmen olarak çalışan bir kişinin devletten alacağı maaş miktarı 7 bin 180 Türk lirasıdır. 7 bin 180 Türk lirası aylık maaş olup her ayın belirli bir zaman diliminde kişinin banka hesabına devlet tarafından yatırılmaktadır. Öğretmen maaşı 10 sene, 15 sene, 20 sene, 25 sene ve sonrası olmak üzere 5’er yıllık periyotlara göre belirlenmektedir. Arada kalan çalışma yılları için ise benzer maaş miktarları ödenir.

17 Yıldır Öğretmen Olanlar Ne Kadar Maaş Alır?

3/1 öğretmen maaşı için belirlenen aylık miktar 7 bin 622 Türk lirasıdır. Devlete ait okullarda doğrudan atamalı olarak öğretmenlik yapan kamu personellerinin alacağı miktar bu şekildedir. Sözleşmeli öğretmenlerin alacağı miktar ise değişiklik gösterir.

20 Yıllık Öğretmenler Ne Kadar Maaş Alır?

2/2 öğretmen maaşı 20 yıllık öğretmenlere ödenen maaşa tekabül etmektedir. 2/2 kıdeminde olan bir öğretmenin aylık alacağı tutar 7 bin 860 Türk lirasıdır. 7 bin 860 Türk lirası aylık olarak verilir ve ikramiye gibi ek ödemeler de dönem dönem devlet tarafından yapılır. 20 yıllık bir öğretmenin yıllık geliri 94 bin 320 Türk lirası olmaktadır.

Nasıl Öğretmen Olunur?

Öğretmen olmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenen şartlar bulunur. Bu şartları yerine getiren kişiler öğretmen olarak çalışmaya başlayabilir. Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları birimlerine ve departmanlarına göre değişmektedir. Öğretmen olmak için lisans mezunu olunması gerekmektedir. Lisans mezunu olunan alana yönelik pedagojik formasyonun alınması oldukça önemlidir. Pedagojik formasyonu olmayan kişilerin öğretmen olmasına izin verilmemektedir. KPSS sınavına girerek atama beklemek de bir seçenek olarak görülür.

Öğretmen olmak isteyen bir kişinin en az lise derecesinde mezun olması önemlidir. Yüksek lisans ve doktora gibi unsurları tamamladıkları takdirde akademisyen olmak için de ellerine bir fırsat geçer. Akademisyen yerine öğretmen olmak isteyenlerin ise genellikle eğitim fakültesini tercih etmesi gerekir. Eğitim fakültesinden mezun olmayan kişilerin pedagojik formasyon olması zorunludur.

Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

Öğretmen olmak için gereken koşullar memurlar için belirlenen bazı koşullar ile paralellik gösterir. Öğretmen olmak için sağlanması gereken koşullar şunlardır.

 • 18 yaşından büyük olmak
 • Eğitim fakültesinden mezun olmak
 • Pedagojik formasyon almak
 • Staj yapmak
 • Lisans mezunu ya da daha üst bir seviyeden mezun olmak
 • Uyuşturucu tedavisi almamak
 • Bağımlı olmamak
 • Alkol tedavisi görmemiş olmak

Bunların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak gerekir. Kişi eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ise gerekli şartları tamamlayıp oturma izni ve / veya çalışma izni gibi izinlerin var olması istenen şartlar arasında yer alır.

Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Öğretmenlerin görevleri okul içi faaliyetlere, okulda çalışan personel sayısına, öğrenci sayısına ve diğer unsurlara göre değişir. Bir öğretmenin ana sorumluluğu çocukları yetiştirmek, sınıf içi ve okul içi düzeni sağlamaktır. Disiplin unsurlarının yanı sıra uzman olunan branşa göre eğitim vermek ve müfredata uymak da gerekli görevler arasında bulunur. Öğretmenlerin diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Günlük plan yapılması
 • Eğitim durumuna ve içeriğine ilişkin yıllık ve dönemsel plan yapılması
 • Öğrencilerin gelişim süreçlerinin takip edilmesi
 • Öğrencilerin ilerlemelerinin takip edilmesi
 • Öğrenci – ebeveyn arasında bilgilendirmelerin yapılması
 • Müfredata uygun program hazırlanması
 • Müfredata uygun hareket edilmesi
 • Ders planlamasını doğru ve düzenli yapmak
 • Var olan tüm fırsatları kullanarak öğrencinin gelişimini desteklemek
 • Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak
 • Öğrencilerin kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak
 • Şiddetsiz ve toplumsal cinsiyet eşitliği gereklerine uygun olarak iletişim kurmak
 • Etik çerçeveler dahilinde ders yönetimini sağlamak

Öğretmenler Nerede Çalışabilir?

Öğretmenlerin çalışma alanları branşlarına göre belirlense de devlet okullarında ve özel sektörde çalışılması mümkündür. Çalışılan sektöre bağlı olarak öğretmen maaşı belirlenir. Özel sektörde çalışan öğretmenler ile devlet memuru olan öğretmenlerin çalışma koşulları ve maaşları birbirine göre farklılık gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu