2023 Matematik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

Matematik öğretmeninin aylık maaşı 6 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu maaşı alabilmek için çalışılan sektör, kıdem ve tecrübe gibi unsurlar önem kazanır. Her matematik öğretmeni 6 bin 20 Türk lirası almamaktadır. Devlet okullarında çalışan öğretmenler ile özel okullarda ya da farklı eğitim kurumlarında çalışan matematik öğretmenlerinin alacakları maaşlar farklılık gösterir. Matematik öğretmeni maaşını etkileyen birçok unsur bulunur. Bu unsurlar arasında çalışılan sektör önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca kişinin deneyimi, uzmanlık alanı ve çalıştığı kitle de belirli ölçeklerde maaşı etkiler.

En Düşük Matematik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

Matematik öğretmenine verilen en düşük maaş asgari ücrettir. Özellikle devlet okullarında ya da özel sektörde saat bazlı ücret almayan öğretmenler asgari ücret ile çalışmaya başlamaktadır. Devlet memuru statüsünde olan öğretmenlerin branşı fark etmeksizin alacakları maaş 6 bin 400 Türk lirası civarındadır. Matematik öğretmenlerinin alacakları maaş ayrıca çalışma saatlerine ve ders saatlerine göre de belirlenebilir. Saatlik ücret alınıyor ya da sözleşmeli öğretmenlik yapılıyor ise maaş asgari ücretten daha düşük olabilir. Sözleşmeli öğretmenlik yapan kişilerin aldıkları maaş genellikle 3 bin Türk lirası ile 3 bin 600 Türk lirası arasındadır.

En Yüksek Matematik Öğretmeni Maaşı Ne Kadar?

Matematik öğretmenine verilen en yüksek maaş 2023 verilerine göre 10 bin 890 Türk lirasıdır. 11 bin Türk lirasına kadar yükselebilen matematik öğretmeni maaşları farklı unsurlardan etkilenir. Yıllık zam miktarları ve enflasyon gibi unsurlar da göz önünde bulundurularak matematik öğretmeni maaşlarının alt ve üst limitleri belirlenmektedir. Özel sektörde çalışan bir matematik öğretmeni ortalama olarak 6 ila 10 bin Türk lirası arasında maaş aylık maaş alır. Bir matematik öğretmeninin yıllık alacağı toplam miktar ise en yüksek 130 bin 680 Türk lirası olacaktır. Bu hesaplama aylık 10 bin 890 Türk lirası üzerinden yapılmıştır ve 2023 yılı için geçerlidir.

Matematik Öğretmenlerinin En Çok Tercih Ettiği Üniversiteler Hangisi?

Matematik öğretmenlerinin mezun olduğu üniversiteler Türkiye’deki önemli beş üniversiteyi kapsamaktadır. Türkiye’de matematik bölümünde en iyi eğitimi veren bu beş üniversite birçok matematik öğretmeninin tercihidir. Matematik öğretmenlerinin tercihi olan beş üniversite şu şekildedir:

 • Koç Üniversitesi (Ankara)
 • İstanbul Üniversitesi (İstanbul)
 • Marmara Üniversitesi (İstanbul)
 • Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi (Ankara)
 • Galatasaray Üniversitesi (İstanbul)

Bu üniversitelerin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) ve Ankara Üniversitesi de en sık tercih edilenler arasında bulunur. Matematik öğretmeni olmak isteyenler Akdeniz Üniversitesini (Antalya) de tercih etmektedir.

Matematik Öğretmenlerinin Mezun Oldukları Bölümler Nelerdir?

Matematik öğretmenleri hangi bölümden mezun olur sorusu matematik öğretmeni olmak isteyen gençlerin en sık merak ettiği konular arasında bulunur. Matematik öğretmeni olmak isteyen kişilerin üniversitede okuması gereken bölümler matematik, matematik öğretmenliği ve fizik bölümleridir. Bu bölümlerden mezun olan kişiler daha sonra pedagojik formasyon olarak mesleki yaşamlarına başlayabilirler. Matematik öğretmeni olmak için ayrıca matematik ve bilgisayar bölümü de okunabilir. Önemli olan pedagojik formasyonun alınmasıdır. Doğrudan matematik öğretmenliği bölümünü okuyan kişilerin ek olarak pedagojik formasyon almasına gerek yoktur.

Matematik Öğretmenleri Nerelerde Çalışabilir?

Matematik öğretmenlerinin çalıştığı yerler arasında özel sektörde yer alan okullar, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları yer alır. Tüm eğitim yerlerinde çalışabilen matematik öğretmenleri ayrıca öğretmenlik dışında da danışmanlık yapabilirler. Farklı sektörlerde yer alabilen matematik öğretmenliği mezunları dilerler ise bilişim ve teknoloji gibi sektörlerde de rahatlıkça iş gücüne katılım gösterebilmektedir.

Matematik Öğretmenlerinin Çalıştıkları Birimler Nelerdir?

Matematik öğretmenlerinin çalıştıkları departmanların başında eğitim departmanı gelmektedir. Eğitim departmanında çalışan doğrudan matematik öğretmeni olabilecekleri gibi farklı görevlere de yönelebilirler. Bu görevler arasında danışmanlık, koordinatörlük, müdürlük ve müdür yardımcılığı gibi pozisyonlar yer alır. Personel olarak çalışmanın yanı sıra akademi içerisinde de meslekli yaşamlarını devam ettirmeleri mümkündür. Matematik öğretmeni maaşı çalışılan sektöre ve yapılan işin statüsüne göre değişir. Matematik öğretmenliği mezunu olup farklı iş yapan kişilerin alacakları maaş miktarı ise matematik öğretmenliği maaşından farklı olacaktır.

Matematik Öğretmenlerinin Görevleri Nelerdir?

Matematik öğretmeninin görevleri ders verdiği kitleye uygun olarak çalışma programı hazırlaması ve müfredata uygun hareket etmesi yer alır. Bunların dışında spesifik görevleri de bulunmaktadır. Bir matematik öğretmeninin görevleri arasında yer alan maddeler şu şekildedir:

 • Formülleri öğretmek
 • Problem çözme becerisini geliştirmek
 • Strateji geliştirmek için gerekli adımları öğretmek
 • Matematik bilimini öğretmek
 • Öğrencilerin davranışları üzerinde olumlu etkiye sahip olmak
 • Davranış standardı oluşturulmasını sağlamak
 • Öğrencilerin derse odaklanmasını sağlamak
 • Müfredata uygun hareket etmek
 • Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek
 • Terminolojiyi aktarmak
 • Öğrencilerin seviyesine bağlı olarak içerik hazırlamak ve içerikleri öğrencilere aktarmak
 • Öğrencilere problem çözmelerinde yardımcı olmak
 • Sınavları düzenlemek
 • Sınav sorularını hazırlamak
 • Sınavların doğru ve etik bir şekilde tamamlanmasını sağlamak
 • Sınavları eşit ve adil bir şekilde değerlendirmek

Matematik öğretmenlerinin genel sorumlulukları arasında yer alan maddelerdir.

Matematik Öğretmeninde Hangi Özelliklerin Olması Gerekir?

Matematik öğretmenlerinin özellikleri arasında eğitim birimine ilişkin kriterler yer alır. Bir öğretmenin en temel özelliği sabırlı ve anlayışlı olmasıdır. Öğrenci ile olan bilgi paylaşımı esnasında kullanılan dile dikkat edilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile hareket edilmesi gerekir. Ayrımcılık yapılmaması ve öğrencilerin onurlarını kıracak tutum ve sözlerde bulunulmaması önemlidir.

Matematik öğretmeni olan kişilerin öğrencilerin gelişimlerini destekleyen, iletişim becerisi yüksek kişilerden oluşması gerekir. Öğrenciler ile iyi anlaşan ve baskı kurmaya çalışmayan kişiler matematik öğretmeni olmak için uygun adaylardır. Zaman yönetimi konusunda becerikli olmak da yine kişide bulunması gereken özelliklerdir.

Matematik Öğretmeni Nasıl Olunur?

Matematik öğretmeni olmak için üniversite eğitiminin tamamlanması gerekir. Matematik öğretmenliği bölümünden mezun olan kişiler matematik öğretmeni olarak çalışmaya başlayabilmektedir. Ayrıca bilgisayar mühendisliği ve / veya matematik ve bilgisayar mühendisliği gibi üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan kişiler de öğretmen olabilir. Öğretmen olabilmek için pedagojik formasyon alınması gerekir. Pedagojik formasyon alındıktan sonra kişiler matematik öğretmeni olarak çalışmaya başlayabilir.

Matematik öğretmeni olmak isteyen kişi eğer erkek ise bu durumda askerlik şartını yerine getirmesi beklenir. Askeri yükümlülüklerini yerine getiren kişilerin mesleki yaşamlarına başlaması tavsiye edilir. Muaf olmak ya da askerlik sürecinde tecil imkanını kullanmak da yeterlidir.

Lise Matematik Öğretmenlerinin Maaşı Nedir?

Lise matematik öğretmeninin aylık maaşı yukarıda belirtilen maaş skalası ile benzerlik gösterir. Lisede, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak müfredat üzerinden eğitim verecek olan bir matematik öğretmeni en az asgari ücret almaktadır. Alınacak en yüksek maaş ise 6 bin 100 Türk lirasıdır. Kadrolu olarak çalışan ya da memuriyetleri bulunan lise matematik öğretmeni maaşı ise deneyim ve çalışma yılına bağlı olarak 6 bin 500 Türk lirası ile 8 bin Türk lirası arasında maaş almaktadır. Sözleşmeli ya da geçici personel niteliğinde olan matematik öğretmenlerinin maaşı ise saatlik çalışma ücreti üzerinden değerlendirilir. Saatlik çalışma ücreti 14 ila 23 Türk lirası arasındadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu