Kıdem Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı almanın şartları şu şekildedir:

 • Öncelikle işçi kendi isteği ile ayrılmamış olmalıdır.
 • İşçinin işveren tarafından işten ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranması nedeniyle işten çıkarılmamış olması gerekmektedir.
 • İşçi kendi isteği ile işten ayrılsa da bazı durumlarda kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir. Bu durumlar İş Kanunu’nun 24. Maddesinde açıklanmıştır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplanırken öncelikle işçinin işe başladığı tarihten itibaren aynı iş yerinde çalıştığı süre (yıl olarak), işçinin son çalıştığı ayın 30 günlük brüt ücreti ile çarpılması ve bundan damga vergisi kesintisi yapılması ile elde edilmektedir.

Kıdem Tazminatı Hesaplanırken Neler Ücrete Eklenir?

Kıdem tazminatı hesaplaması yapılırken aşağıdakiler de işçinin 30 günlük brüt ücretine eklenmektedir:

 • İkramiye
 • Yol masrafları
 • Yemek masrafları
 • Yakacak masrafları vs.

İşçi Parça Başına Ücret Alıyorsa Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

 • Eğer işçi parça başına ücret aldığı bir işte çalışıyorsa bu durumda işçinin tüm yıl boyunca aldığı ücretler toplanır.
 • Aynı yıl içinde çalışmış olduğu tüm zamana bu ücret bölünür.
 • Böylelikle kıdem tazminatı için işçinin brüt ücreti hesaplanmış olur.

Kıdem Tazminatı Tavanı Neden Önemli?

 • Az öncede bahsettiğimiz gibi kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin son çalıştığı ayın 30 günlük brüt ücreti baz alınarak kıdem tazminatı hesaplanmaktadır. Ancak bazen işçinin çalıştığı işyeri tarafından işçiye ödenen ücret çok yüksek tutarlarda olabilmektedir.
 • Böyle zamanlarda işçi kıdem tazminatı istediğinde, uzun süreli çalışmışsa çok yüksek bir değerde kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir.
 • Bu durumun önüne geçmek ve ülke çapında ekonomik kazanç dinamiğinin sarsılmaması, işveren ve işçinin haklarının eşit derecede korunabilmesi için kıdem tazminatında tavan limit belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

Kıdem tazminatı tavan ücreti Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genelge ile belirlenmiştir. Bu genelgeye göre 1 Ocak 2018 – 30 Haziran 2018 tarihleri arasında 5.001,76 TL; 01/07/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında 5.434,42 TL olarak kıdem tazminatı belirlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Tavanı Nasıl Uygulanır?

Kıdem tazminatı tavanı şu şekilde uygulanır.

 • İşçinin son çalıştığı ayın ücreti esas alınır.
 • İşçinin son çalıştığı ayın 30 günlük brüt ücreti eğer belirlenen kıdem tazminatı tavanı tutarını aşarsa bu durumda işçinin 30 günlük brüt ücreti yerine bu tavan miktarı esas alınarak işçinin ne kadar kıdem tazminatına hak kazanacağı hesaplanır.
 • Tavan ücreti ile işçinin aynı iş yerinde çalıştığı süre çarpılır. Elde edilen miktardan vergi damgası tutarı çıkarılır.
 • Elde edilen meblağ işçiye kıdem tazminatı olarak verilecektir. Daha öncede söylediğimiz gibi bu uygulama işçinin ve işverenin haklarının aynı anda korunabilmesi bakımından getirilmiş bir uygulamadır. İşçinin hak ettiği kıdem tazminatını alırken; işverenin iş yerinin ekonomik açıdan çok zor duruma düşmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Motoru

 • İnternet üzerinde pek çok platformda kıdem tazminatı hesaplama araçları yer almaktadır.
 • Bu araçlara işe başladığınız tarih ve işten çıktığınız tarihleri girmeniz, en son aldığını 30 günlük brüt ücreti vs. girmeniz gerekmektedir.
 • Bu motorlar bu bilgileri göz önünde bulundurarak damga vergisini çıkarmakta ve size ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı söyleyecektir.
 • Bu motorlar ile ne kadar kıdem tazminatı miktarı alacağınızı hesaplayabileceğiniz gibi sizinle paylaştığımız basit denklemle de kendiniz ne kadar kıdem tazminatı alacağınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu