Kapıcı Maaşı Hesaplama, Bordro Örneği

Kapıcı maaşları hesaplaması yapılırken dikkate alınan durumlar, 2023 yılı için şöyle belirlenmiştir:

 • Eğer maaşı hesaplanacak olan kapıcı, emekli değilse net maaş hesaplaması, %14 SGK prim payı ve %1 işsizlik prim payının kesilmesi ile yapılır.
 • Gelir ve damga vergileri kesintileri yapılmaz. Kapıcılar gelir vergisinden muaf tutuldukları için aylık ödenecek kapıcı maaşları ödenmeden önce bu kaideye dikkat edilir.
 • Maaşla beraber asgari geçim indirimi ödemesi kapıcılara yapılmaz. Zaten vergilerden muaf tutulmaları sebebi ile bu durum kendilerine uygulanır.

Kapıcı Maaşı Bordro Örneği Nasıldır?

Kapıcılara ödenen maaş bordrolarında şu bilgiler yer alır:

 • Bordro Yılı: 2023
 • Bordro Ayı: (Bordronun maaşla beraber teslim edileceği ay bilgisi yazılır.)
 • Çalışma Günü: 30,00
 • Brüt maaş: 5.004,00 TL
 • SGK Payı( %14): 700,56 TL
 • İşsizlik Primi(%1): 50,04 TL
 • Net Maaş: 4.253,40 TL

Emekli Kapıcı Maaşları Ne Kadardır?

SGK üzerinden emekli olan ve kapıcı olarak çalışan kişilerin maaşları, 4.628,70 TL’dir. Emekli olan kapıcıların emeklilik süresi dolmamış ya da primi yetmeyen kişilerden daha fazla maaş almalarının sebebi, SGK primlerinin %7,5 olarak kesilmesidir.

Kapıcı Maaşları Nasıl Ödenir?

Kapıcı maaşlarının ödenmesi, İş Kanunu tarafından belirlenerek, banka kanalları üzerinden yapılmak zorundadır. Eğer kapıcıların çalıştıkları ya da ikamet ettikleri yerde banka şubesi ya da ATM mevcut değilse, ödemelerin PTT şubeleri üzerinden yapılması zorunludur. Kanun ile belirlenmiş olan bu kurallara uyulmaması ve çalışanın şikayette bulunması, işverene ceza olarak yansıyacaktır. Ancak eğer, ilgili iş yerinde 4 ve 4’ten az çalışan mevcutsa, çalışanların da fikri ile beraber maaş ödemeleri elden gerçekleşebilir. Ancak 5 ve üzeri çalışana, apartman görevlisine ya da kapıcıya sahip olan iş yerlerinde ödemeler resmi olarak bankalar üzerinden yapılmalıdır.

2023 Kapıcı Sigorta Primi Ne Kadar?

Güncel olarak belirlenmiş kapıcı görevindeki kişilerin sigorta primleri, 750,60 TL olarak belirlenmiştir. Bu prim, işveren tarafından ödenir ve net asgari ücret üzerinden kesilerek işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılır.

Kapıcı Kimdir?

Kapıcılık mesleği, bina ya da apartman olarak yapılmış olan taşınmaz bir yapının bakımından ve temizliğinden sorumlu olan kişilerin icra ettikleri meslektir. Apartmanda yaşayan kişilerin sabahları ya da günün belirli bir zamanında küçük market ihtiyaçlarını gideren, binada ortak alanların temizliği ile ilgilenen ve eğer apartmana ait bir bahçe ya da yeşil alan varsa onun bakımından sorumlu olan kişidir.

Kapıcının Hakları Nelerdir?

Kapıcılara tanınmış olan haklar, aslında İşçi Kanunu bünyesine dahil edilmelerinden dolayı tüm işçilere verilmiş olan haklar ile aynıdır. Kapıcıların ve İşçi Kanunu dahilinde olan diğer çalışanların genel hakları şöyle sıralanmıştır:

 • Haftalık çalışma süreleri 45 saattir. 45 saatten fazla çalışmaları durumlarında kapıcılara işverenleri tarafından mesai ücreti ödemesi yapılmak zorunludur.
 • Kapıcılar nerede çalışıyor olurlarsa olsunlar, haftada 1 gün izinli olmak zorundadırlar. İzin gününün hafta içi ya da hafta sonu olacağı konusu, apartman yöneticisi ile kapıcı ile beraber ortak kararlaştırılır.
 • Dini ve milli bayramlarda kapıcılar izinli sayılır. Milli bayramlarda arzularına göre çalışabilirler. Ancak dini bayramlarda izinli sayılırlar ve izinli oldukları günler kapıcı maaşlarından
 • Kapıcılar her yıl en az 14 gün resmi izin hakkına sahiptirler. Bu yıllık izin süreleri, kapıcıların çalışma yıllarına göre değişiklik gösterir. 1-5 yıl arası kapıcılık yapmış olan kişilere 14, 5-105 yıl arası kapıcılık yapmış olan kişilere 20, 15 yıldan daha fazla süredir bu işi yapan kişilere de en az 26 iş günü yıllık izin süresi tanınması mecburidir.

Kapıcılara Konut Tahsis Edilmesi Mecburi Midir?

Kapıcıların çalıştıkları yerde yaşama ya da yaşamasalar dahi çalıştıkları yerde kendilerine ait bir dairelerinin olma zorunluluğu yoktur. Birçok apartman sahibi ve yöneticisi tarafından yanlış bilinen bu durum dolayısıyla genellikle kapıcılara ayrı bir daire verilir. Ancak eğer kapıcı olarak görev yapacak olan kişilerin yaşayacak bir konutları mevcutsa ve bir daire talebinde bulunmuyorlarsa, kapıcılara özel bir dairenin verilmesine lüzum yoktur. Ancak yapı gereksinimi dolayısıyla, Danıştay bazı binalarda bir adet kapıcı dairesinin bulunması gerektiğini belirtmiştir.

Kapıcı Dairesi Zorunluluğu Olan Yapılar Hangileridir?

Bir kapıcı dairesi mevcut bulunması gereken yapılar, şöyle sıralanmıştır:

 • Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar (Bağımsız bölümü 80 ve üzerinde ise de her 40 dairede bir, bir kapıcı daha çalıştırılması gereklidir.)
 • Birden fazla yapının bulunduğu ve site olarak adlandırılmış olan,60 üzerinde bağımsız bölümü olan binalar (Her bir bina için 1 adet kapıcı çalıştırılması zorunludur)

Kapıcı Dairesi Nasıl Olmalıdır?

İş Kanunu ve Danıştay kararına göre, kapıcılar için tahsis edilen dairelerde olması özellikler şöyle sıralanabilir:

 • Kapıcıların kullanımı için verilecek olan daireler, doğrudan ışık ve hava almak zorundadır.
 • Sel riskinin olduğu bölgelerde yer alan binaların kapıcı dairelerinin kapı ve pencere boşluklarının sel oluşabilecek seviyenin en az 1.50 metre üzerinde olmak zorundadır. Sel bölgelerinde bodrum katlarında yer alan daireler kapıcı dairesi yapılamaz.
 • Özellikle şehir bölgelerinde ve sel riski bulunmayan bölgelerde kapıcı dairelerinin katlarda bulunması durumlarında, dairelerde en az bir oturma odası ve bir yatak odasının dış mekana açılması gerekir. Ayrıca bu mekanların taban döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmaması, kapı ve pencere açılmak suretiyle, doğal aydınlatma ve havalandırmasının sağlanması şartları ile beraber; sel, taşkın ve su basmasına karşı önlem alınmış olması zorunludur. Kapıcı dairelerinin toprağa gömülü duvarlarında kuranglez yapmak suretiyle kapı ve pencere açılamayacağı gibi, bu duvarlarda pencere açılabilmesi için pencere denizliğinin tabii zeminden veya tesviye edilmiş zeminden en az 1 metre yukarıda yapılmış olması gereklidir.
 • Bina içinde düzenlenen kapıcı daireleri, en az brüt 50 metrekare genişliğinde olmak zorundadır. Kapıcı dairelerinde, her birisi en az 9 m² ve dar kenarı en az 2.50 metre olmak üzere 2 yatak odası ve 12 m²’den az olmamak üzere 1 oturma odası, en az 3,3 m² mutfak ve banyo veya duş yeri ve tuvalet bulunma zorunluluğu vardır. İç planı bu şartlara uymayan daireler de kapıcı dairesi haline getirilemez.
 • Eğer ilgili kapıcı dairesi, hizmeti görülecek olan bina içinde yer almıyorsa, en fazla 40 metrekare büyüklüğünde olabilir. Bu dairelerde de salon ya da oturma odası diğer yaşam alanlarından büyük olmak kaydı ile 1 yatak odası, 1 oturma odası, mutfak ve banyo veya duş yeri ve tuvaletin bulunması zorunludur.

Apartman ya da taşınmaz yapı eğer kapıcı dairesi bulundurmasının zorunluluğu taşımıyor ancak kapıcı taşınmazda kalmak istiyorsa, apartman yöneticisine bu isteğini iletebilir. Eğer apartman içinde kapıcı için uygun bir yaşam alanı var ise, bu bölge kendisine tahsisi edilebilir. Ancak hangi durumda olunursa olunsun kapıcı dairelerinden kira alınamaz veya kapıcı maaşlarından kesilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu