İsteğe Bağlı Sigortalılar Ne Kadar Prim Öder SGK

Ev hanımlara sağlanan emekli olma imkanından sonra gözler isteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim öder sorusunun cevabına çevrildi.

İsteğe Bağlı Sigortalı?

5510 sayılı kanun gereği yürürlüğe konulan isteğe bağlı sigortalılık belli bir iş yerine bağlı olmaksızın evde el emeği ile uğraş verdiği ürünleri pazarlayarak gelir elde eden ev hanımlarının sigortalı olması için gerçekleştirilen bir uygulamadır. 01.1012008 tarihinden itibaren reforma giren sigorta uygulamaları doğrultusunda ev hanımları da sigortalı olma hakkını elde etmektedir. Zorunlu sigortalı olmak için aranılan şartları taşımayan ev hanımları gelir vergisinden mükellef olarak pazarladığı ürünlerden elde ettikleri gelirlerin bir kısmı ile kendi sigortalarını yapabileceklerdir. Bağkur kapsamında emekli olabilecek olan ev hanımlarının gelir farklılıkları göz önüne alınarak ödenecek prim hakkında belirleme yapılır.

İsteğe Bağlı Sigortalı Olma Şartları Nelerdir?

İsteğe bağlı sigortalı olmak için aranılan şartlar doğrultusunda kişiler kendi primlerini elde ettikleri gelirlerin bir kısmından ödeyerek emekli olma hakkını elde edeceklerdir. Buna istinaden isteğe bağlı sigortalı olma şartları şu şekilde sıralanır:

5510 sayılı kanun gereğince:

  • Sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak gerekir.
  • Veya sigortalı olarak çalışan kişilerin ay içinde 30 günden daha az çalışmakta olmaları gerekir.
  • Yada tam gün çalışmamaları gerekir.
  • Kendi sigortalılığı gerekçesi ile aylık bağlanmamış olması da esas alınır.
  • 18 yaşını doldurmuş kişiler isteğe bağlı sigortalı olma hakkına tabi olabilirler.
  • İsteğe bağlı sigortalılık dilekçesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunmuş olmak dikkate alınır.

Diğer bir önem verilen konu ise Türkiye vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet ediyor olunması gerektiğidir. Türkiye’den yurt dışına götürülen işçiler için ise ülkemizle uluslar arası alanda sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış ülkelerde çalıştırılmak üzere iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere yurt dışına çıkarılan işçilerin isteğe bağlı sigorta uygulamasından yararlanmaları için Türkiye’de ikamet etme zorunlulukları yoktur. İsteğe bağlı sigortalılık sözleşmesine göre genel sağlık sigortası primi aradan çıkılarak % 20 oranında prim ödenir.

İsteğe Bağlı Sigorta Primi

Aylık gelirin % 32’si olarak belirlenen isteğe bağlı sigorta primi bu sigortayı yaptıranların ödeyecekleri primlerin birbirinden farklılık gösterebileceğinin bilgisini veriyor. Ödenen primin % 20’si malullük ile yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ve % 12’si genel sağlık sigortası primi olmaktadır. Bu noktada anlaşılmalıdır ki isteğe bağlı sigortalı olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. 5 yıl boyunca prim ödemiş kişilerin vefatı durumunda geri kalanlar için ölüm aylığı bağlanabilir. Prim ödenmeyen sürelerin sigortalılık süresinden sayılması mümkün değildir. 12 ay içerisinde ödenmemiş primler var ise 12 aydan sonra ödeme yapıldığında 12 ay içerisinde ödenmeyen primler geri iade edilmektedir.

İsteğe Bağlı Sigortanın Başlaması Ve Sona Ermesi

Bir başka konu ise isteğe bağlı sigortalılık ne zaman başlar sorusunu işaret eder. İsteğe bağlı sigortalılık başvurularının ilgili kuruma yapıldıktan sonra takip eden günde bu sigortalılık sürecinin başladığı bilinir. Eğer bireyler zorunlu sigortaya tabi iseler ve üstüne isteğe bağlı sigortalılık uygulamasından yararlanmış iseler burada bir yanlışlık olduğu kabul edilerek isteğe bağlı sigortalılık iptal edilerek ödenen primler kişiye iade edilir. Bu sigortalılığın sona erdirilmesi ise şöyledir:

  • Sigortalılığı sona erdirme talebinde bulunulduktan sonra primin ödendiği son günü takip eden günden itibaren
  • Aylık ödenek almaya hak kazanmış kişilerin talep tarihinden itibaren

Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sigortalılıkları sona erip iptal edilir.

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/istege_bagli_sigortalilik/ilk_defa_istege_bagli_sigortali_olanlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu