İşe Giriş Çıkış

5510 nolu Sosyal Sigortalar Kanunda yer almakta olan hükümlere göre, iş başvurusu onaylanan ve kurum ya da müessese içerisinde çalışan olarak göreve başlamış bir kişi için, mutlaka işveren tarafından “işe giriş bildirgesi” düzenlemelidir. Ayrıca hazırlanan bu bildirge, SGK’nın ön gördüğü zaman zarfı içerisinde elektronik olarak kuruma iletilmelidir. Yine aynı kanunun ilgili maddesince, mevcut iş yerinde görevine son verilmiş bir çalışan için de, yine işveren tarafından “işten çıkış bildirgesi” düzenlenmeli ve belirlenen zamanı geciktirmeden elektronik formatta SGK’ya bildirmelidir.

Bir diğer değişle çalışanın sigorta başlangıç ve sonlanışını ifade etmekte olan bu bildirgeler, ancak iş veren ya da onun atadığı muhasebeci tarafından düzenlenebilirler. Kişinin kendi işe giriş/çıkış belgesini hazırlaması ya da teslim etmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

İşe Giriş Bildirgesi

İşyeri, başvurusuna olumlu olarak yanıt verdiği bir kişiyi çalıştırmaya başlamadan en az bir gün önce; hakkında işe giriş belgesi düzenlemeli ve bunu ivedilikle SGK’ya iletmelidir. Aksi halde çalışanın sigorta pimleri ödenmeyecek ve dolayısıyla da bu kişi, sosyal güvence olanaklarından faydalanamayacaktır. Bu durum aynı zamanda işveren için de büyük bir olumsuzluktur. Çünkü eğer ön görülen zaman dilimi içerisinde bu bildirgeler Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmemiş olursa, işyeri için idari para cezası uygulanır. Bu ceza, bildirilmeyen her bir çalışan için bir asgari ücret tutarı olarak belirlenmiştir.

İşten Çıkış Bildirgesi

İşyerinin mevcut bir çalışanının görevine son vermesi ya da çalışanın kendi inisiyatifi doğrultusunda işi bırakmak istemesi gibi bir durum baş gösterdiğinde, işveren eski çalışanı adına bir “işten çıkış bildirgesi” düzenlemeli ve bunu çalışanın gidişinden itibaren, on gün içerisinde SGK’ya iletmelidir. Aksi halde işyeri için yine idari para cezası uygulamasına gidilir. Bu ceza, asgari ücretin 10/1 oranında olacaktır.

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi Sorgulama

Bunun için başvurmanız gereken en güvenilir adres, e-devlet işe giriş çıkış sorgulama Sadece T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifreniz ile sistem üzerinde kimlik doğrulama işlemini başarılı bir şekilde tamamlamanızın ardından hızlı ve kolay bir şekilde sorgulamada bulunabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu