İşe Giriş Bildirgesi

İşe giriş bildirgesi, işveren tarafından e-sigorta aracılığıyla online olarak SGK’ya gönderilmelidir. Bu bildirgenin iletim şekli mutlaka e-sigorta üzerinden yapılmalıdır. İşveren bildirgeyi elden teslim etse ya da posta kanalıyla gönderse usulüne uygun bir bildirim yapılmadığı için işveren idari para cezasına muhatap olacaktır.

İşe Giriş Bildirgesi Ne Zaman Verilmeli?

5510 sayılı kanunda yer alan hükümlere göre, sigortalının işe giriş bildirgesi, sigortalı işe başlamadan bir gün öncesine kadar verilmek zorundadır. Bu bildirge SGK’ya verilmelidir. Kuruma verilme yöntemleri mevcut olsa da usulüne uygun bir bildirge vermek, internet üzerinden bildirim yapma suretiyle olmaktadır. bildirim sonrası yine online olarak alınan barkod numarasının bir kopyası işçiye verilirken, bir kopyası ise işveren tarafından işçinin dosyasına eklenir. Elektronik altyapının oluşturulmadığı yerlerde bu işlemler kağıt üzerinden yürütülebilir.

Tarım işlerinde çalışan kişilerin bildirimi Ziraat Odası tarafından yapılmalıdır. Ziraat Odası yoksa da Tarım il ya da ilçe müdürlükleri bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirimler ilgili meslek kuruluşuna kaydın yapılmasını müteakip 30 gün içinde yapılmalıdır. Bildirim internet üzerinden ya da elektronik olarak yapılacağı gibi iadeli taahhütlü mektup yoluyla da yapılmaktadır.

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Verilir?

Sigortalı kişinin sosyal güvenlik sicil numarası kısmına kişinin TC kimlik numarası yazılmalıdır. Eğer çalışan yabancı uyruklu ise sosyal güvenlik sicil numarası SGK tarafından verilecektir. Bu bilgiler tam, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bildirgede eksik ya da hata olması halinde evrak işleme konulmayacaktır. Doğacak olan zararlar ev sorumluluk işveren, kurum, kuruluş ya da sigortalıya ait olacaktır.

Bildirgede yer alan “belgenin mahiyeti” kısmında “ilk” ya da “tekrar” kutucukları bulunur. Bu ifadeler çalışanın ilk kez mi sigortalı olacağı, yoksa tekrardan mı sigorta başlatılacağı anlamına gelmektedir.

Belgede bunlara benzer pek çok hususta bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler işçi ve işveren işbirliği ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır.

İşveren bildirgeyi vermek için internet üzerinden bu adrese https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap  giriş yaparak işe giriş bildirgesi e-bildirge verebilecektir. Bu bildirgenin elektronik ortamda ve süresinde verilmesi usul açısından çok önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu