Gümrük Vergisi Nereye Ödenir?

Gümrük vergisi ödenen yerler gümrük beyannamesine bağlı tutulan vergiler beyanname numarası göz önüne alınarak beyannamenin ait olduğu Gümrük Saymanlık Müdürlükleri ve anlaşma yapılması sonucu yetki verilmiş olan Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası gibi bankalardır.

Ayrıca posta ve hızlı kargo taşımacılığı yöntemi ile gelen ürünlere ait vergiler Gümrük Genel Tebliğ’inin 11. maddesine göre gelen ürünü taşıyan operatöre de ödenebilir.

Madde 11: Gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergisi operatör tarafından tahsil edilebilir ve operatör tarafından gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler, eşyanın operatöre teslimini takip eden en geç 7 iş günü içerisinde ödenir.

Gümrük Vergisi Nedir?

Gümrük vergisi tanımı 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’na göre ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü; diğer bir ifadeyle; eşyanın Türkiye’ye ithali veya Türkiye’den ihracı nedeniyle ilgili gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil edilen vergilerdir.

Bir başka deyişle gümrük vergisi bir ürünün yurt dışından getirilmesi yani ithalatı sırasında ve bir ürünün yurt dışına gönderilmesi yani ihracatı sırasında çeşitli hizmet bedellerini ve devletlerin payını içeren vergi türüdür.

Kısaca özetlemek gerekirse ithalat işlemlerinin tamamında ve ithalat işlemlerinin tamamında alınan tüm vergiler gümrük vergileri olarak özetlenebilir. Yani ilgili kişiler yurt dışıyla her türlü alışveriş işlemleri sırasında vergi öderler.

Gümrük Vergi Kodları Nelerdir?

Gümrük vergi kodları aşağıda verildiği gibidir:

 • 10 Gümrük Vergisi
 • 100 Ek Tahakkuk
 • 12 Tek ve Maktu Vergi
 • 16 Gümrük Vergisi Teminatı
 • 19 Nihai Kullanım için Gümrük Vergisi
 • 20 Dampinge Karşı Vergi
 • 21 Sübvansiyona Karşı Vergi
 • 22 6552 Sayılı Kanuna Göre Geç Ödeme Zammı
 • 23 6552 Sayılı Kanuna Göre TÜFE ve ÜFE Tutarı
 • 24 6552 6552 Sayılı Kanuna Göre Katsayı Tutarı
 • 29 Çevre Katkı Payı
 • 32 Teminatlı Anti Damping İçin
 • 33 Antidamping KDV
 • 36 EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK-TEMİNAT
 • 37 Ek mali yükümlülük ÖTV
 • 38 Ek mali yükümlülük KDV
 • 39 Ek mali yükümlülük
 • 40 Katma Değer Vergisi
 • 44 Ek Fon
 • 46 Katma Değer Vergisi Teminat
 • 49 Nihai Kullanım için Katma Değer Vergisi
 • 50 Özel Tüketim Vergisi Liste II
 • 51 Özel Tüketim Vergisi Liste III
 • 52 Özel Tüketim Vergisi Liste IV
 • 56 Özel Tüketim Vergisi Teminat
 • 58 İGV Nihai Kullanım
 • 59 İlave Gümrük Vergisi
 • 60 TRT Bandrol Ticari
 • 61 Telafi Edici Vergi
 • 69 Nihai Kullanım için Toplu Konut Fonu
 • 70 Toplu Konut Fonu
 • 72 Tütün Fonu
 • 75 TRT Bandrol
 • 89 Damga Vergisi
 • 93 Özel Tüketim Vergisi Liste I
 • 991 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu

Gümrük Vergi Oranları Tablosu

Gümrük vergi oranları tablosu gümrük tariflerine göre her sene aralık ayının son günlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan ithalat rejimi kararına ek karar olarak açıklanır. Örneğin 2020 yılında yürürlüğe girecek vergi oranları 31.12.2019 tarihli 30995 sayılı resmi gazete açıklanmıştır.

Bu durumun haricinde yolcu yanında, posta yoluyla veya hızlı kargo yoluyla gelen ve belirli tutarları aşmayan ve ticari değerde olmayan eşyalar ile ilgili vergiler 2009/15481 sayılı BKK ile açıklanmış olan yükümlere göre belirlenir.

Gümrük Vergisi Oranı Ne Kadardır?

Gümrük vergisi oranları taşınılan eşyaya göre değişiklik gösterir. Bu oranlar aşağıdaki gibidir:

 • Değeri 1500 Euro’yu aşmamak koşulu ile posta ya da hızlı kargo aracılığı ile gelen eşyanın değeri üzerinden gümrük vergisi hesaplanırken;

Eşya Avrupa Birliği ülkelerinden direkt olarak geliyor ise %18,

Eşyanın diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

Değeri 150 Euro’ya kadar olan kitap, dergi ve benzeri basılı yayın için %0

4760 sayılı ve 6/6/2002 tarihli Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na Ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyalar için yukarıda verilmiş olan vergi değerlerine ek olarak %20 oranında ek tek ve maktu bir vergi kesilir.

 • Değeri 1500 Euro limitini aşmayan ya da dahilinde getirilen eşyanın gümrük vergisi hesaplanırken;

Ticari miktar ve nitelik arz etmiyor olması,

Yolcu ile birlikte ya da başka bir ülkeden posta ya da hızlı kargo yoluyla ülkeye gelmesi,

Diplomatik eşya ve yolcu eşyası dışındaki eşyalar olmak suretiyle posta ve hızlı kargo yöntemleri ile gelen eşyaların 30 kilogramı geçmemesi gereklidir.

Eğer getirilen eşyanın tek başına değeri 1500 Euro’yu aşmakta ise, bahsedilen eşyaya o tarihte geçerli olan gümrük vergilerine ilişkin vergi oranları kullanılarak hesaplama yapılır. Eşyanın maddi değeri ise bildirilen faturaya, satış fişine ya da eşya fiyatının ödendiğine dair kanıt niteliğindeki belgeye dayanarak hesaplanır. Bu tür kanıt niteliğinde belgelerin bulunmaması ya da belgede geçen eşya değeri normal değere göre düşük fiyatlı ise, eşyanın gümrük vergisi bedeli gümrük dairesindeki ilgili görevliler tarafından belirlenen değer üzerinden hesaplanır.

Gümrük Kapılarında Bulunan Mağazadan Alınan Eşyaların Vergisi Nasıl Ödenir?

Gümrük kapılarında bulunan mağazadan alınan eşyalar gümrük vergisinden muaf sayılır. Bu muafiyet her bir yolcu için toplam değeri 430 Euro’yu aşmayan eşyalar için geçerlidir. 15 yaşından küçük yolcular için ise bu değer 150 Euro olarak belirlenmiştir.

Toplam eşyaların yolcu başına düşen değeri 430 Euro’yu ya da 150 Euro’yu geçmesi halinde, muafiyet ayrıcalığı eşyaların yalnızca 430 Euro ya da 150 Euro değerindeki kısımlarına uygulanır. Muafiyet değerlerinin aşıldığı durumlarda ise muafiyet değerine denk gelen vergi miktarı düşüldükten sonra kalan kısma %18 ya da %20 oranında tek ve maktu vergi uygulanır.

Gümrük Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Gümrük vergisi hesaplama işlemi, gümrük işleminin başlamış olduğu tarihte geçerli olan gümrük vergi değerleri tarifesi göz önüne alınarak İthalatta CIF Kıymeti yani eşya bedeli + uluslararası eşya taşıma ücreti (navlun) + sigorta değerleri toplamı göz önüne alınarak hesaplanır.

Gümrük Vergisi Nereye Ödenir?

Gümrük vergisi ödenen yerler aşağıdaki gibidir:

 • Beyanname numarası göz önüne alınarak beyannamenin ait olduğu Gümrük Saymanlık Müdürlüğü,
 • Ziraat Bankası,
 • Ziraat Katılım Bankası,
 • Vakıfbank,
 • Vakıf Katılım Bankası,
 • Halkbank ,
 • Emlak Katılım Bankası,
 • Gümrük Genel Tebliği’nin ilgili maddesine göre gönderiyi getiren operatöre gümrük vergisi ödenebilir.

Gümrük Vergisi Muafiyet Koşulları Nelerdir?

Gümrük vergisi muafiyeti şartları aşağıdaki gibidir:

 • Cumhurbaşkanın kendisi ve ikameti için yurtdışı kaynaklı gelen eşyalar,
 • İthal edilen diplomatik eşyalar,
 • Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü asli görevleri için ve Müsteşarlığın kaçakçılık ile mücadele görevi için ithal edeceği silah, araç, teçhizat, benzin, cihaz ve sistemler de gümrük vergisinden muaftır.
 • Değeri 150 Euro’yu aşmayan, kişisel kullanım amacıyla getirilen kitap ve benzeri basılı yayınlar da gümrük vergisinden muaftır.
 • İkametini Türkiye Gümrük Bölgesi sınırları içine aldıran kişilerin alındığı tarihte 3 yaşında veya daha küçük olan kullanılmış motorlu veya motorsuz taşıtları da gümrük vergisinden muaftır.
 • İkametini Türkiye Gümrük Bölgesi sınırları içine aldıran kişilere ait ev eşyaları gümrük vergisinden muaftır.
 • İkametini Türkiye Gümrük Bölgesi sınırları içinde olan kişiler ile evlenmek için Türkiye’ye gelen kişilerin çeyiz eşyaları gümrük vergisinden muaftır.
 • Türkiye’ye öğrenim görmek amacıyla gelmiş öğrencilerin eğitim ve öğretim için yanında bulundurduğu eşyalar da gümrük vergisinden muaftır.
 • Yolcuların kendi kullanımları için sahip olduğu kişisel kullanım araçları da gümrük vergisinden muaftır.

Gümrük Vergisi Nasıl Sorgulanır?

Gümrük vergisi sorgulama işlemi için uygun olan yollar şunlardır:

Gümrük vergisi ithalat ve ihracat işlemlerinde önemli bir yerdedir. Bu işler ile uğraşan kişilerin mutlaka vergi sisteminde ve sistemin işleyişinden haberdar olmaları gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu