Ek 5 Tarım Sigortası

Ülkemiz eskisi kadar olmasa da bir tarım ülkesi konumundadır. Ve nüfusun hala büyük bir kısmı geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürmektedir. Tarım sigortası ise tarım iş kolunda hizmet sözleşmesi olarak çalışan tarım işçileri için uygulanan sigorta türüdür. Tarım SSK 5510 sayılı kanunda yapılan değişikliklerle beraber 4/1-(a) sigortalılığı olarak yeniden adlandırılmıştır. Bu şekilde artık hiçbir çalışanın kayıt dışında kalmaması ve sosyal haklardan mahrum kalmaması planlanmaktadır.

Ek 5 Tarım Sigortası Sigortalılık Belgesi

Kanunun belirlediği şartlara istinaden bir yıl suresince tarım faaliyetleri sonucu kazandığı miktarın o senenin asgari ücretinin altında bir meblağ olduğunu muafiyet belgesi ile belgeleyen sigorta yükümlüleri yıllık tarımsal faaliyetleri sonucu elde ettikleri gelirden, tarımsal faaliyeti gerçekleştirebilmek için katlanılan masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın aylık olarak ortalamasının prime esas günlük kazanç alt sınırına göre yasalarla belirlenen tutardan daha az olduğunu Sigortalılık Belgesi ile belgelendirenler Ek  5.maddeye göre sigortalı olma hakkına sahiptirler. Bu şartlara uyanların kuruma talepte bulundukları tarihten temel alınarak kayıtları yapılır ve başvuru tarihi itibariyle bu kanun kapsamına alınarak faydalandırılmaktadır.

Bu sigorta türünden faydalanan kişilerin ödediği pirimler SSK’nın belirlediği şartlarda emeklilik hakların bulunmaktadır. Sigortalılar kendileri tarafından belirtilen günlük kazancın yüzde 34,5 oranında prim ödemektedirler. Tabi bu oran 82. Maddeye göre ön görülen prime esas kazanç oranın alt sınır ile üst sınır arasında olma zorunluluğu vardır. Daha alt miktarlar belirlenirse sigortadan otomatik olarak çıkarılmaktadır.

Ek-5 Tarım Sigortalısı Olma Şartları

Ek- 5 den yararlanabilmek için yasa kapsamında tarım (SSK) sigortalısı olabilmek için; Tarım veya orman işlerinde hizmet sözleşmesi yoluyla süreksiz çalışma durumuna tabi olmalıdır, 4/1-a 4/1-b 4/1-c bu üç sigorta kapsamı dışında olunması gerekmektedir,  İsteğe bağlı sigortalı olunmaması gerekmektedir. Geçici 20. madde kapsamında (banka sandıkları, borsa, ticaret odası gibi) herhangi bir sigorta kaydının bulunmaması gereklidir. Herhangi bir sigorta durumdan dolayı bir aylık alınmaması gereklidir. Ve en son olarak 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Tüm bunlar Ek-5 tarım sigortalısı olma şartları olarak sıralanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu