Doğum Borçlanması Şartları

5510 sayılı kanunun 4 maddesi gereği kadın sigortalı çalışan 2 defaya mahsus olmak üzere yaptığı her doğumdan her doğum için doğum tarihinden itibaren geçen en fazla iki yıllık süreleri, bu sürede kendileri için herhangi bir prim ödenmemiş şartını karşılamak kaydıyla ve doğurduğu çocuklarının hala yaşaması şartıyla bu dönemi borçlandırma hakkı bulunmaktadır. Sigortalı anne, doğum yaptıktan sonra iki yıldan daha az bir süreyi çalışmadan geçirmiş ise bu süreleri de borçlandırma hakkı bulunmaktadır. Doğum borçlanması şartları yasa ile düzenlenmiştir. Ve bu şartları yerine getiren kişilerin borçlandırmaları kabul edilmektedir.

Doğum Borçlandırması İçin Yasal Şartlar

Doğum borçlandırması için yasal şartlar ise şu şekildedir. Doğum yaptığı dönemde 4/A sigortalısı yani SSK hizmet sözleşmesine esas olarak çalışmalıdır. Herhangi bir nedenle işten cıkmış ise, işten çıktığı zaman diliminin 300 gün içinde doğum yapmış olması gereklidir bu süre sonrasındaki doğumlar dikkate alınmayacaktır. Doğum nedeniyle işten ayrılmış olması veya işe gelmemiş olması gereklidir, doğum borçlanması yapılacak sürede adına her ne şekilde olursa olsun herhangi bir prim ödenmesi yapılmaması gereklidir, doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğunun yaşamını sürdürmesi gereklidir. Tüm bu şartlar taşınması halinde geçmişe dönük doğum borçlandırması yapılabilmektedir.

Doğum Borçlandırılması Süreleri

Sigortası bulunan kadın çalışanın doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalana kadar çalışması halinde, doğum sonrası dinlenme süresine eklenen süre de dâhil edilerek toplam dinlenme süresi ile birlikte 2 yıllık bir süre zarfı şeklinde borçlandırma işlemi yapılmaktadır. Kadın sigortalılar doğum sebebi ile çalışamadıkları en fazla üç defa olmak şartıyla ikişer yıllık sürelerini borçlanabilir. Bu süre daha önce en fazla 2 defa şeklinde idi.

Doğum borçlanması isteğinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra  adına primi ödemesi yapılmış süreler borçlanma işleminde hesap dışı tutulmaktadır. Eğer prim ödenmişse bu süreler Prim iki yıllık yasal süreden düşülerek kalan süre şeklinde borçlandırma işlemi yapılmaktadır. Doğum borçlanması için başvurulan doğumdaki çocuğun ölmesi halinde ise yapılacak ölüm tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir. Doğum borçlandırma süreleri bu şekildedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu