Çek Mevzuatındaki Yeni Değişiklilikler

Bu kanunun değişiklik yaptığı kanunlar arasında 5941 sayılı Çek Kanunu’nda ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun çekle ilgili hükümleri de mevcuttur.  İşbu bülten çek mevzuatında gerçekleşen değişikliklere dikkat çekmek için hazırlanmıştır

KARŞILIKSIZ ÇEKE ADLİ PARA CEZASI DÖNEMİ

Kanun’un cezai sorumlulukları düzenleyen beşinci maddesinde oldukça kapsamlı değişikliklere gidilip, çekin karşılıksız çıkmasına sebebiyet veren kişi ile ilgili “hamilinin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar adli para cezasına hükmolunur” şeklinde bir düzenlemeye gidilmiştir. Ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı verileceği hüküm altına alınmıştır. Yargılama sonunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya reddine karar verilirse söz konusu koruma tedbiri de ortadan kalkacaktır.

Karşılıksız çek veren, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek, hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Hükümlünün, hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymaması hâlinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir.

Çekin sahibinin tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Haklarında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilenlerin, yasaklılıkları süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev almaları yasaklanmıştır. Ancak, hakkında yasaklama kararı verilenlerin mevcut organ üyelikleri görev sürelerinin sonuna kadar devam eder.

ETKİN PİŞMANLIK VE ÇEK DÜZENLEME YASAĞININ KALDIRILMASI

Çek Kanunu’nun 6. maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiş ve karşılıksız kalan çek bedelinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi halinde ceza verilmeyeceği ve çek düzenleme yasağının da kaldırılacağı düzenlenmiştir.

ÇEKTE KAREKOD DÖNEMİ

TTK md. 708.’de yapılan değişiklikle çekin şartlarından biri olarak, çek ve çeki düzenleyenlerle ilgili “Son beş yılda “karşılıksızdır” işlemi gören ve halen ödenmemiş çeklerin adedi ve tutarları” gibi bilgileri de içeren sisteme erişim sağlamaya yarayacak bir karekod içermesi getirilmiştir.  Lehdar, 31.1.2.2017 tarihinden itibaren teslim aldığı karekodlu çeki kanunda belirtilen sisteme kaydeder

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu