Anonim Şirketlerde Genel Kurul

Anonim şirketlerde genel kurul yönetmeliği hakkında bazı önemli konular vardır ve bu konu hakkında bilgiler edinmek isteyen kişiler her zaman için resmi makamların içerdikleri bilgilerin dışında diğer bilgilere itibar etmemelidirler. En son mevzuatta da belirtildiği gibi yapılan esas sözleşmelere aksi bir durum bulunmuyorsa genellikle genel kurullar şirket merkezlerinin bulunduğu yerlerde toplanır. Ancak bazı durumlarda genel kurullar şirket merkezlerinde yapılamaz. Bu gibi durumlarda ise esas sözleşmede belirtilmiş olan farklı bir yerde genel kurul toplanabilir.

Genel olarak, anonim şirketler genel kurullar, her faaliyet süresinin sonunda üç aylık bir süre içinde toplanır. Fakat gerek görüldüğü takdirde yasal kanunlar, olağanüstü genel kurulu toplama hakkını da şirket yönetimlerine veriyor.

Genel kurulları toplama yetkisi yönetim kurulunda olmasına rağmen aslında bazı durumlarda en az %5’lik paya sahip olan ortaklarda gerekçe belirtip genel kurulu toplantıya çağırabiliyorlar. Tabi ki anonim şirketlerde genel kurulları toplantıya çağırma yöntemleri esas sözleşmelerde mutlaka belirtiliyor.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Süreci Nasıl İşler?

Yasal mevzuat, yönetim kurulu üyelerinin genel kurulu toplantıya çağırma durumlarında sürelere mutlaka ayak uydurmalarını gerekli kılıyor. Hatta bu konu hakkında halen yürürlükte olan kanuna göre anonim şirketlerde genel kurul toplantı günleri, toplantıdan iki hafta önce mutlaka şirketin internet sitesinde ve Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmalıdır.

Tabii ki,  aynı zamanda işletmede payı olan kişilerin pay sahiplik belgelerini de iadeli taahhütlü mektupla bildirmesi de yasal bir zorunluluktur. Yine aynı kanun maddelerine göre genel kurulda görüşülecek olan gündem maddelerini belirleme hakkı, tamamen ortakları veya yönetim kurulunu toplantıya davet eden kişilere veriliyor ve gündemde olmayan herhangi bir konunun görüşülmesi veya karar bağlanması kesinlikle yasaklanıyor.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Hakkındaki Diğer Hususlar

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarından alınan kararlar ile alakalı oy kullanma hakkı sadece genel kurulda hazır bulunanlar listesinde adı geçen kişilerdedir. Genel kurulu yönetecek olan kişilerin seçimi hakkında ilgili maddelerde iki yöntem bulunuyor.

Bunlardan ilki şirketin esas sözleşmesinde yazılı olması şartı ile şirkette pay sahibi olan bir kişinin yönetmesi, diğeri ise genel kurulun seçtiği ve şirkette bir pay sahibi olması gerekmeyen kişilerin yönetmesi, şeklindedir.

Anonim şirketlerde genel kurulların nasıl toplanacağına dair genelgeler bulunur. Ayrıca genel kurul toplantılarının ertelenmesi gerektiği durumlarda, bu karara ancak işletmede %10 paya sahip olan kişiler karar verebiliyorlar.

Aynı şekilde genel kurul başkanının kararı ile toplantı 1 ay sonraya ertelenebiliyor. Genel kurul toplantı tutanaklarının geçerli olabilmeleri için ise divan heyetinin ve bakanlık temsilcilerinin imzası mutlaka yer almalıdır. Ayrıca pay sahiplerinin isimleri ve payları, toplantıda görüşülen maddeler ve yine kullanılan oyların sayıları da mutlaka belirtilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu