2023 Akademisyen Maaşları Ne Kadar?

Akademisyen Maaşları Ne Kadar?

Akademisyenlerin aylık aldığı maaş miktarı seviyelerine göre farklılık gösterir. Akademisyenlerin aldıkları maaşı etkileyen farklı unsurlar vardır. Bu unsurlar şu şekildedir:

 • Kıdemleri
 • Çalışma süreleri (yıl bazlı)
 • Tecrübe
 • Evli olup olmamaları
 • Çocuk ya da çocukların olup olmaması
 • Üniversite ile olan iş sözleşmesi

Bu ve bunlara benzer maddeler akademisyenlerin aylık olarak alacakları maaş miktarını belirleyen unsurlardır. Ayrıca ülkenin ekonomik koşulları ve üniversitenin gelir durumu da akademisyenlerin aylık maaşlarını etkiler. Üniversite ile yapılan iş sözleşmesinde akademisyen olarak işe başlayacak olan kişinin alacağı maaş miktarı da belirtilir. Özel üniversiteler ile devlet üniversitelerinin akademisyenlere ödedikleri tutarlar yaklaşık olarak aynıdır. Akademisyen maaşını etkileyen en önemli unsur, kıdemdir.

Üniversitede Okutman Olan Kişiler Ne Kadar Maaş Alır?

Okutman maaşı akademide görevli olan kişiler arasında en düşük maaşı alan kişilerdir. Okutmanlar, 2023 yılında asgari ücretin yüzde 20 ila 30’u kadar daha yüksek bir maaş almaktadır. Bir üniversitede çalışan okutmanın alacağı en düşük maaş 5 bin Türk lirasıdır. En yüksek maaş ise 7 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir. Özel üniversitede okutman olan kişilerin alacakları maaş miktarı ise 5 bin 500 Türk lirası ile 7 bin 500 Türk lirası arasında değişir.

Üniversitede Okutman Olanlar Ne Yapar?

Okutmanın görevleri YÖK tarafından üniversitede zorunlu kılınan dersleri vermektir. Okutmanlar zorunlu dersler arasında yer alan Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi gibi dersleri öğrencilere aktarmaktan ve sınavlarından sorumludur. İlgilenilen diğer dersler şu şekildedir:

 • Yabancı dil
 • Temel bilgisayar teknolojileri
 • Beden eğitimi ve spor

Öğretim Görevlileri Ne Kadar Maaş Alır?

Öğretim görevlilerinin aylık maaşı 7 bin 500 Türk lirasından başlamakta ve 9 bin Türk lirasına kadar yükselmektedir. Kıdemlerine göre maaş oranları belirlenir ve bu oranlar özel üniversitelerde farklılık gösterebilir. Ayrıca bir öğretim görevlisi vakıf üniversitesinde de çalışabilir. Üniversitenin bağlı olduğu sektör (kamu, özel, sivil toplum kuruluşu) maaşı etkileyen ana unsurlardan biridir.

Öğretim Görevlileri Ne Yapar?

Öğretim görevlisinin görevi uzman oldukları alan ile ilgili fakülte içerisinde eğitim vermekten sorumludur. Eğitim programının hazırlanması, eğitime dair var ise uygulamaların yapılması gibi alt sorumlulukları bulunur. Öğrencilere ilgili konuya yönelik ödevler veren, konu anlatan ve doğrudan dersin işleyişinden sorumlu olan kişilerdir. Öğretim görevlileri 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa tabi olarak çalışırlar.

Araştırma Görevlileri Ne Kadar Maaş Alır?

Araştırma görevlilerinin maaşları öğretim görevlisi ve okutman olan kişilerden daha yüksektir. Kıdem noktasından bakıldığında hiyerarşik düzlemde altlarda yer alsalar da aldıkları maaşlar yüksek olabilmektedir. Devlet üniversitesinde çalışan bir araştırma görevlisinin alacağı maaş en düşük 8 bin 500 Türk lirası olur. En yüksek alınan maaş ise 9 bin 500 civarındadır. Öğretim görevlileri ile araştırma görevlilerinin maaşları birbirine yakın olsa da arada bin Türk lirasına yakın bir fark bulunur. Akademisyen maaşı kıdeme göre belirlenir ve kıdemde bir üst seviyeye geçebilmek için yüksek lisans ve doktora gibi eğitimlerin tamamlanması gerekir.

Araştırma Görevlileri Ne Yapar?

Üniversitede asistanların görevleri konuya ilişkin tüm araştırma ve incelemelerin yapılmasıdır. Eskiden asistan olarak bilinen ancak günümüzde araştırma görevlisi olarak ismi değiştirilen bu meslek dalı üniversitedeki öğretim üyelerinin yardımcılarından oluşur. Araştırma görevlileri, eğitimleri ile paralel olarak görevlendirilir. Çalışma süreleri ve çalışma programları üniversite ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak değişebilir.

Doktor Öğretim Üyesi Maaşları Nelerdir?

Doktor öğretim üyesinin aylık maaşı ortalama olarak 9 bin 700 Türk lirasıdır. Araştırma görevlileri ile yakın ücretler alsalar da araştırma görevlilerinden daha yüksek maaş aldıkları bilinmektedir. Özel üniversitede çalışan doktor öğretim üyelerinin aldıkları maaş 10 bin Türk lirasını bulabilmekteyken devlet üniversitelerinde daha düşük ücretler ile çalışılmaktadır.

Doktor Öğretim Üyeleri Ne Yapar?

Doktor öğretim üyesinin görevi şu şekilde sıralanabilir:

 • Üniversite öğrencilerinin (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora seviyelerinde olan öğrencilerin) eğitimlerine destek olmak
 • Öğrencilerin yetişmesini sağlamak
 • Öğrencilerin öğrenimlerinde kolaylaştırıcı bir görev üstlenmek
 • İnteraktif faaliyetler hazırlamak
 • Akademik çalışmalar yürütmek
 • Yapılan akademik çalışmaları kontrol etmek veya denetlemek
 • Panellere katılmak
 • Uzmanlık alanı ile ilgili sempozyum ve kongrelerde yer almak
 • Dergiler için araştırmalar yapmak ve makaleler hazırlamak
 • Öğrencilerin tez dönemlerinde onlara danışmanlık yapmak
 • Sanatta yeterlik gibi mezuniyet dönemlerinde öğrenciyi hazırlamak
 • Proje teslimlerinde öğrenciye geri bildirim vermek ve proje jürisine hazırlamak

Doktor öğretim üyesinin görevleri arasında yer alır. Doktor öğretim üyesi olmak için ALES ve YDS gibi sınavlara girilmesi ve doktora eğitiminin tamamlanması gerekir.

Yardımcı Doçent Doktor Maaşı Ne Kadar?

Yardımcı doçentlerin aylık maaşı 10 bin Türk lirası ile 13 bin Türk lirası arasında değişmektedir. Yardımcı doçentler lisans ve lisanüstü eğitimlerinde öğrencileri destekleyerek öğrenimleri için uygun zemini hazırlar. Yardımcı doçentlerin aldığı maaş çalışılan üniversiteye göre değişir.

Doçent Maaşları Ne Kadar?

Doçentlerin aylık maaşı 14 bin Türk lirası ile 15 bin Türk lirası arasında değişmektedir. Doçentlerin alacağı maaşlar çalıştıkları üniversiteye göre değişir. Kıdemleri yüksek olduğu için akademisyenler arasında en yüksek maaşı alan kadrolardan birine sahiplerdir. Profesörler ise en yüksek maaşı alan tek akademisyen grubunu oluşturur. Doçentlerin aldıkları maaş farklı unsurlara göre aylık olarak artabilir. Üniversite dışı görevlendirmeler ve girilen sınavlar gibi ek faaliyetler sonucunda doçentlerin alacağı aylık maaş miktarı da değişir. Özellikle açık öğretim ya da YÖK’e ve ÖSYM’ye bağlı sınavlarda görevlendirme yapılmış ise ek ücretler alırlar.

Profesör Maaşları Ne Kadar?

Üniversitede profesör olan kişilerin aldıkları maaş doçentler ile yakındır. 14 bin ile 15 bin 500 arasında maaş alan profesörlerin çalışma sürelerine göre aldıkları maaş artar. Profesörlere verilen maaşın yükselebilmesi için çalışma yıllarının artması gerekir. 2 yıldan az, en az 2 yıllık, en az 3 yıllık ve en az 4 yıllık gibi gruplandırmalara sahiplerdir. Ayrıca dekan yardımcısı ya da görev yerleri yüksekokul ise yüksekokul müdürü olmaları durumunda alacakları maaş da yükselir. Rektör yardımcılığı ve rektör gibi akademi içerisinde yükselebilecekleri son aşamalarda ise aldıkları miktar en yüksek maaşı içerir.

Yükseköğretim Müdürleri Ne Kadar Maaş Alır?

Yükseköğretim müdürlerinin aylık maaşı dekanlar ile benzerlik gösterir. Dekanların aylık olarak aldıkları maşa profesör olma durumlarına ve kaç yıldır profesör olarak çalıştıklarına göre değişir. Profesör olarak çalışma yılına bağlı olarak yükseköğretim müdürlerinin ve / veya dekan yardımcılarının alacakları maaş 15 bin 200 Türk lirası ile 15 bin 400 Türk lirası arasında olmaktadır. Belirtilen maaşlar en az 2 ya da 3 yıldır profesör olarak çalışan kişiler için geçerlidir.

Rektörler Aylık Ne Kadar Maaş Alır?

Rektör maaşı 2023 yılında yapılan zamlar ile yükselmiştir. Tüm akademisyenlerin maaşı yıl içerisinde ekonomik koşullar, çalışma şartları, çalışma yılı ve tecrübeye göre yükseltilir. Akademisyen maaşı içerisinde en yüksek ödeneği profesörler ve rektörler alır. Rektör maaşı aylık olarak 16 bin 500 Türk lirasıdır. Bu ise akademi içerisinde verilen en yüksek maaşı göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu