2023 Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Psikologların aylık maaşları çalışma süresi, çalışılan yer, çalışılan sektör (kamu – özel) ve diğer unsurlara göre değişebilir. Psikolog olarak çalışılan alanın da psikolog maaşı üzerinde etkisi bulunur. Psikolog maaşları, deneyim arttıkça da değişir. Örneğin adli psikolog stajyeri ile adli psikoloğun aldığı maaş aynı değildir. Psikolog olmak isteyen kişiler gerekli eğitimi alıp şartları tamamladıktan sonra istedikleri takdirde psikolog olarak çalışmaya başlayabilirler. Psikolog olarak çalışan kişilerin maaş seviyelerini belirleyen farklı unsurlar bulunur. Meslekte çalışma yılları arttıkça psikolog maaşları da paralel olarak yükselir. Psikolog maaşı 2023 yılında zamlanmıştır.

Devlet Hastanesinde Çalışan Psikologlar Ne Kadar Maaş Alır?

Devlet hastanesi psikolog maaşı değişkenlik göstermektedir. Bu farklılığın sebebi ise farklı unsurlara dayanır. Bir psikoloğun medeni durumu, çalışma süresi, deneyimi ve diğer unsurları devlet hastanesinde çalışabilmesini ve maaş miktarını belirler. Devlet hastanesinde çalışan psikologların aldığı maaş miktarı 2023 yılında 7 bin Türk lirasıdır. Bu miktar en düşük miktardır ve en yüksek miktar ise 9 bin Türk lirasıdır. Devlet hastanesi psikolog maaşları farklı unsurlara göre yıl içerisinde değişmeye devam etmektedir. Alınan en yüksek tutar ile en düşük tutar arasında fark ise 2 bin Türk lirasıdır.

Adli Psikologlar Ne Kadar Maaş Alır?

Adli psikolog maaşı 2023 yılında yükselmiştir ve farklı seviyelere göre farklı maaş birimleri belirlenmiştir. Adli psikologların maaşları çalışma deneyimi, seviye ve koşullara göre değişmektedir. Adli psikoloğun aldığı maaş aylık en düşük 7 bin Türk lirası, en yüksek ise 10 bin Türk lirasıdır. Stajyer olan adli psikologların aldığı en düşük maaş ise 5 bin Türk lirasıdır. Adli stajyer psikoloğun 2023 yılında alabileceği en yüksek aylık maaş ise 6 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir. Tam nitelikli sınıfında yer alan adli psikologlar ise 6 bin Türk lirası ile 8 bin Türk lirası arasında bir alt ve üst sınıra sahiptir. Tecrübesi yüksek ve kıdem seviyesi artmış olan bir adli psikoloğun alabileceği en yüksek maaş miktarı ise 2023 yılında 14 bin Türk lirasıdır.

Klinik Psikologlar Aylık Ne Kadar Maaş Alır?

Klinik psikolog maaşı 2023 yılında yükselen maaşlar arasında yer almaktadır. Klinik psikologların 2023 yılında alanacağı en düşük maaş oranı 5 bin Türk lirasıdır. Bu miktar özel sektörde klinik psikologlara verilen ücrettir. Devlet hastanesinde çalışan klinik psikologlar ise en düşük 6 bin Türk lirası maaş almaktadır. Klinik psikologlar için belirlenen aylık en yüksek maaş miktarı ise genellikle 7 bin Türk lirası civarındadır.

Özel Sektörde Çalışan Psikologlar Ne Kadar Maaş Alır?

Özel hastanede çalışan psikologların maaşı ile özel hastane dışında yine özel sektörde çalışan (kurum, merkez, okul ve diğer özel sektöre ait yerler) psikologların aldığı maaş birbirine yakındır. Özel sektörde çalışan psikoloğun maaşı en düşük 5 bin Türk lirası olarak belirlenmiştir. En yüksek miktar ise 8 bin Türk lirasıdır. İşe yeni başlayan veya deneyimi az olan psikologlar genelde asgari ücretin çok az üzerinde bir maaş ile çalışmaya başlarlar ve deneyim kazandıkça maaşları da artar.

Psikolog olan kişilerin çalışabileceği alan ve mekan sayısı oldukça fazladır. Bu neden ile de özellikle özel sektör içerisinde çalışılacağı zaman kesin yargılar ile maaş belirtmemek gerekir. Özel sektörde her şirket kendi belirlediği kriterler ve bütçe doğrultusunda maaş ödemesi yapmaktadır. Devlette karşılaşılan aylık maaş oranları ise çoğunlukla her devlet hastanesinde aynıdır. Görev tanımı, ilgilenilen hedef kitle ve çalışma şartları özel sektörde maaşın ne kadar olacağını etkileyen önemli kıstaslardır.

Psikolog Maaşları Evlilik ve Çocuk Durumuna Göre Değişir Mi?

Bekar psikolog maaşları, evli psikolog maaşları ve evli ve çocuklu psikolog maaşları devlet tarafından belirlenir. Devlet hastanesinde ya da devlete bağlı bir kamu kuruluşunda çalışan psikologların medeni durumu ve çocuk sayısı gibi unsurlar maaşı etkilemektedir. Devlet hastanesinde çalışan bir psikoloğun maaşı normal düzende 4 bin 500 ila 7 bin Türk lirası arasında olmaktadır. Bekar ve çocuğu olmayan bir psikolog devlet hastanesinde işe başladığı zaman maaşının üst limiti 6 bin Türk lirasına düşmektedir. Psikolog maaşı mesleki koşul ve çalışma düzenine göre değişmekteyken günümüzde çocuk ve medeni durum gibi sebeplerden dolayı da değişiklikler görülebilmektedir. Evli psikologlar ise aylık 5 bin 500 Türk lirası maaş alabilmektedir.

Uzman Psikologların Maaşı Ne Kadar?

Uzman psikologların maaşları çalışılan sektöre göre değişir. Tüm sektörlerde uzman psikolog unvanı ile çalışmak mümkündür. Bu neden ile de uzman psikologların alacağı miktar çalışılan yere göre değişiklik gösterir. Devlet hastanesinde çalışmaya başlayan bir uzman psikoloğun alacağı maaş 7 ila 8 bin Türk lirası arasında olacaktır. Özel sektörde çalışan bir uzman psikolog ise 6 bin Türk lirası ile çalışmaya başlar. Mesleki deneyimi ve uzmanlık seviyesi yüksek olan psikologların aylık maaş miktarı ise 15 bin Türk lirasına kadar çıkabilmektedir. Burada önemli olan unsur deneyim, çalışma şartları ve kişinin eğitimidir.

Spor Psikologlarının Aylık Maaşı Ne Kadar?

Spor psikologlarının maaşı genellikle asgari ücret düzeyinde başlamaktadır. Yıl içerisinde tecrübe arttıkça alınacak olan miktar yükselebilir. Spor psikologları genellikle özel sektörde çalışmaktadır ve çalışma koşulları düşünüldüğünde aldıkları miktar çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Spor psikologlarının doktora mezunu olmaları da aranan şartlar arasında bulunur. Spor psikoloğu aylık olarak en fazla 5 bin 500 Türk lirası maaş alabilmektedir.

Okulda Görevli Olan Psikologların Aldığı Maaş Miktarı Ne Kadar?

Okul psikoloğu okulda çalışan psikologlara verilen bir unvandır ve bu durum anaokulu gibi okul öncesi alanları da kapsar. Bir eğitim kurumunda görevli olan psikologlar genellikle asgari ücret sınırlarında maaş almaktadır. 4 bin 250 Türk lirası ile 5 bin Türk lirası arasında maaş alırlar. Anaokulunda görevli olan psikologlar ise 2023 yılında 6 bin Türk lirasına kadar maaş alabilmektedir. Bu tutarlar sektöre ve çalışılan eğitim kurumuna göre değişiklik gösterebilir.

Yüksek Lisans Yapan Psikologların Maaşı Ne Kadar?

Yüksek lisansı olan psikoloğun aylık maaşı 10 bin Türk lirasına kadar yükselebilmektedir. Genellikle 8 bin Türk lirası ile 10 bin Türk lirası arasında bir aylık maaş alırlar. Eğitim düzeyi ve tecrübe arttıkça alınan maaş miktarı da paralel olarak yükselir. Yüksek lisansını tamamlayarak mesleki hayata başlayan psikologlar alanında uzman kişilerdir. Uzmanlık nedeni ile de alınan maaş yükselir ve çalışma şartları da iyileştirilebilir. Bu durum yine kişinin nerede çalıştığı, görev alanı ve ilgilendiği kitleye göre değişebilmektedir.

Kendi Kliniği Olan Psikologlar Aylık Ne Kadar Kazanır?

Kendi kliniği olan psikoloğun maaşı ortalama 5 bin Türk lirası olmaktadır. Tüm giderler çıkarıldığı zaman kişi kendi kliniği üzerinden zaman içerisinde kar elde etmeye başlayabilir. Alınan en düşük terapi masrafı 250 Türk lirasıdır. Psikolog maaşı terapi ve danışan sayısına göre farklılık gösterebilmektedir. Danışanlardan alınan ücret farklı şartlara göre değişir ve her klinikte aynı ücret alınmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu